91 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1037:1970

Rørinstallationer i byggeriet. Udligning af målafvigelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1057 + A1:2010

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1057/ZA:2007

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 3090:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

DS 3090 Bilag 1:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger - Skemaer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10052:2005 (Gældende til og med: 31-01-2022)

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende til og med: 31-01-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10052:2021

Akustik – Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger – Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10052:2021

Akustik – Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger – Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10052/A1:2010 (Gældende til og med: 31-01-2022)

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende til og med: 31-01-2022
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 10295-1:2007

Brandprøvning af bygningskomponenter og -elementer - Brandprøvning af installationer - Del 1: Tætning af gennemføringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TR 10295-3:2012

Brandprøvning af bygningskomponenter og -elementer - Brandprøvning af installationer - Del 3: Tætning af gennemføringer i enkeltkomponenter - Vejledning i konstruktion og brug af testkonfigurationer og simulerede installationer til karakterisering af tætningsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12241:2008

Termisk isolering af bygningsudstyr og industrielle installationer - Beregningsregler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12354-5/AC:2010

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 5: Støj fra tekniske installationer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 14617-15:2006

Teknisk tegning - Grafiske skemasymboler - Del 15: Installationsskemaer og ledningsplaner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14908-1:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 1: Protokolstak


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/EN 14908-2:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 2: Twisted Pair-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14908-3:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, regulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 3: Power Line Channel-specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14908-4:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, regulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 4: IP-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14908-5:2009

Åben datakommunikation i bygningsautomatik, styring, regulering og bygningsadministrationsvejledning - Bygningsnetværksprotokol - Del 5: Implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14908-6:2015

Åben datakommunikation inden for bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 6: Anvendelseselementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.895,00

DS/EN 14908-7:2019

Åben datakommunikation inden for bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration – Bygningsnetværksprotokol – Del 7: Kommunikation over internetprotokoller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15221-3:2011

Facility management - Del 3: Vejledning i kvalitet inden for facility management


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15221-4:2011

Facility management - Del 4: Taksonomi, klassifikation og struktur inden for facility management


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 15221-5:2011

Facility management - Del 5: Vejledning i processer inden for facility management


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15221-6:2011

Facility management - Del 6: Opmåling af arealer og rum i forbindelse med facility management


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15221-7:2012

Facility management - Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 15379:2007

Bygningsadministration - Terminologi og serviceydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 15758:2014

Hygrotermisk ydeevne af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Beregning af vanddampdiffusion - Isolering af kolde rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TS 15810:2009

Grafiske symboler til brug på integreret bygningsautomatikudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16032:2004

Akustik - Måling af støj fra tekniske installationer i bygninger - Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16247-2:2014

Energiaudit - Del 2: Bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 16484-5:2017

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 5: Datakommunikationsprotokol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 4.185,00

DS/EN ISO 16484-5:2017/A1:2020

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 5: Datakommunikationsprotokol – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 16484-6:2020

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 6: Overensstemmelsesprøvning af datakommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/EN ISO 16484-6:2020

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 6: Overensstemmelsesprøvning af datakommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/EN 16798-1:2019

Bygningers energieffektivitet – Ventilation i bygninger – Del 1: Indeklimamæssige inputparametre til beregning og evaluering af bygningers energieffektivitet i forbindelse med indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik – Modul M1-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 16798-2:2019

Bygningers energieffektivitet – Ventilation i bygninger – Del 2: Fortolkning af kravene i EN 16798-1 – Indeklimamæssige inputparametre til beregning og evaluering af bygningers energieffektivitet i forbindelse med indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik (Modul M1-6)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 60364-5-56:2010 (Gældende til og med: 07-12-2021)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-56: Valg og installation af elektrisk materiel - Nødforsyning


Status:
Gældende til og med: 07-12-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-56: Valg og installation af elektrisk materiel – Sikkerhedssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-5-56/A1:2012 (Gældende til og med: 07-12-2021)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-56: Valg og installation af elektrisk materiel - Nødforsyninger


Status:
Gældende til og med: 07-12-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 60364-5-56/A11:2013 (Gældende til og med: 07-12-2021)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-56: Valg og installation af elektrisk materiel - Nødforsyninger


Status:
Gældende til og med: 07-12-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 60364-5-56:2010/A12:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-56: Valg og installation af elektrisk materiel – Nødforsyning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-5-551:2010

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel - Andet materiel - Pkt. 551: Lavspændingsgeneratoranlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 60364-5-551:2010+A11+Ret. 1:2020 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel – Andet materiel – Pkt. 551: Lavspændingsgeneratoranlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 60364-5-551:2010/A11:2016

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel - Andet udstyr - Kapitel 551: Lavspændingsgeneratoranlæg


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/HD 60364-5-557:2014

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-557: Valg og installation af elektrisk materiel - Hjælpekredse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 60364-5-557:2013+A11:2016 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-557: Valg og installation af elektrisk materiel – Hjælpekredse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 60364-5-557:2013/A11:2016

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-557: Valg og installation af elektrisk materiel - Hjælpekredse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 60364-5-559:2012

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-559: Valg og installation af elektrisk materiel - Belysningsarmaturer og belysningsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 60364-5-559:2012/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-559: Valg og installation af elektrisk materiel – Belysningsarmaturer og belysningsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-7-714:2012

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 7-714: Krav til særlige installationer eller områder - Udvendige belysningsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 62056-31:2000

Elektricitetsmåling - Dataoverførsel for måleraflæsning - Tarif- og styringskontrol - Del 31: Brug af lokalnetværk med snoet par, der anvender bærebølge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

ISO 10052:2021

Acoustics – Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound – Survey method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 10295-2:2009

Fire tests for building elements and components - Fire testing of service installations - Part 2: Linear joint (gap) seals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 799,16

ISO 15758:2014

Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations – Calculation of water vapour diffusion – Cold pipe insulation systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 595,98

ASTM E1480 - 92(2013)

Standard Terminology of Facility Management (Building-Related)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

DSF/ISO/DIS 12241 ( Forslag )

Termisk isolering til udstyr i byggeri og driftstekniske anlæg – Beregningsregler


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN ISO 12241 ( Forslag )

Termisk isolering til udstyr i byggeri og driftstekniske anlæg – Beregningsregler


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN 14908-6 ( Forslag )

Åben datakommunikation inden for bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration – Bygningsnetværksprotokol – Del 6: Anvendelseselementer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/prEN 14908-8 ( Forslag )

Åben datakommunikation i bygningsautomation, styringer og bygningsadministration – Bygningsnetværksprotokol – Del 8: Kommunikation, der bruger bredbånd over powerlinenetværk – med internetprotokoller


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DSF/prEN 14908-9 ( Forslag )

Åben datakommunikation i bygningsautomation, styringer og bygningsadministration – Bygningsnetværksprotokol – Del 9: Trådløs kommunikation i ISM-bånd


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DSF/DS/EN 16798-1:2019 DK NA:2020 Engelsk ( Forslag )

Bygningers energieffektivitet – Ventilation i bygninger – Del 1: Indeklimamæssige inputparametre til beregning og evaluering af bygningers energieffektivitet i forbindelse med indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik – Modul M1-6 – Nationalt anneks NA i henhold til EN 16798-1


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DSF/prEN 17609 ( Forslag )

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Styringsapplikationer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 603,00

DS 468:1990 ( Tilbagetrukket )

Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske reguleringssystemer til VVS-tekniske anlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 108,00

DS 480:1994 ( Tilbagetrukket )

Normtillæg. Rettelser. Ændringer. Fortolkninger til normer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS 1021:1987 ( Tilbagetrukket )

Brugervejledning for installationskomponenter og -udstyr i byggeriet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1036:1970 ( Tilbagetrukket )

Rørinstallationer i byggeriet. Målangivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1057:1997 ( Tilbagetrukket )

Kobber og kobberlegeringer. Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1057:2006 ( Tilbagetrukket )

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS 1102:1987 ( Tilbagetrukket )

Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1135:1988 ( Tilbagetrukket )

Installationer i byggeriet. Pladsbehov


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 4067-1:1988 ( Tilbagetrukket )

Bygningstegninger. Installationer. Del 1: Symboler for afløb, opvarmning, ventilation og kanaler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00