DS/EN 835:1995

Varmefordelingsmålere til bestemmelse af radiatorers forbrug. Målere uden elektrisk energitilførsel, baseret på fordampningsprincippet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Varmefordelingsmålere i overensstemmelse med denne standard er apparater til registrering af varmeafgivelsen fra radiatorer i forbrugerenheder. Ved forbrugerenheder forstås lejligheder i beboelsesejendomme, kontorbygninger, forretningslokaler og industrianlæg, der enten opvarmes fra et fælles centralvarmeanlæg eller er tilsluttet et fælles fjernvarmenet.

Antal sider: 20

Udgivet: 1995-11-10

Godkendelsesdato: 1995-01-31

Internationale relationer : EN 835:1994 IDT

ICS: 91.140.10 - Centralvarmeanlæg

Varenummer: 12827


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 171

Dansk udvalg

DS/V-001