253 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-7:2006

Centralvarmekedler - Del 7: Gasfyrede centralvarmekedler - Kedel forsynet med blæseluftbrænder med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 1000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 304:2017

Centralvarmekedler – Prøvningsmetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 442-1:2014

Radiatorer og konvektorer - Del 1: Tekniske specifikationer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 442-2:2014

Radiatorer og konvektorer - Del 2: Prøvningsmetoder og bedømmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS 469:2013

Varme- og køleanlæg i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 656:2001

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 70 kW, men ikke over 300 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 656/A1:2006

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 70 kW, men ikke over 300 kW


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 834:2013

Varmefordelingsmålere til bestemmelse af radiatorers forbrug - Målere med elektrisk energitilførsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 834:2013/AC:2015

Varmefordelingsmålere til bestemmelse af radiatorers forbrug - Målere med elektrisk energitilførsel


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00