253 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 26:2015

Gasfyrede gennemstrømningsvandvarmere til varmt brugsvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 215:2019

Radiatortermostatventiler – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-1:2017

Centralvarmekedler – Del 1: Kedler med blæseluftbrændere – Terminologi, generelle krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-2:2017

Centralvarmekedler – Del 2: Kedler med blæseluftbrændere – Særlige krav til kedler med forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 303-3:2000

Centralvarmekedler - Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler - Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 303-3/A2:2004

Centralvarmekedler - Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler - Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 303-3/AC:2006

Centralvarmekedler - Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler - Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 303-4:1999

Centralvarmekedler. Del 4: Kedler med blæseluftbrændere. Særlige krav til kedler med blæseluftoliebrændere med nominel varmeeffekt på op til 70 kW og med et maksimalt driftstryk på 3 bar. Terminologi, særlige krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 303-5:2012 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Centralvarmekedler - Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW - Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 303-5:2021

Centralvarmekedler – Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede, med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW – Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-7:2006

Centralvarmekedler - Del 7: Gasfyrede centralvarmekedler - Kedel forsynet med blæseluftbrænder med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 1000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 304:2017

Centralvarmekedler – Prøvningsmetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 442-1:2014

Radiatorer og konvektorer - Del 1: Tekniske specifikationer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 442-2:2014

Radiatorer og konvektorer - Del 2: Prøvningsmetoder og bedømmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS 469:2013

Varme- og køleanlæg i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 656:2001

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 70 kW, men ikke over 300 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 656/A1:2006

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 70 kW, men ikke over 300 kW


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 834:2013

Varmefordelingsmålere til bestemmelse af radiatorers forbrug - Målere med elektrisk energitilførsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 834:2013/AC:2015

Varmefordelingsmålere til bestemmelse af radiatorers forbrug - Målere med elektrisk energitilførsel


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 835:1995

Varmefordelingsmålere til bestemmelse af radiatorers forbrug. Målere uden elektrisk energitilførsel, baseret på fordampningsprincippet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1148:1998

Varmevekslere. Vand til vand varmevekslere til fjernvarme. Prøvningsprocedurer til fastsættelse af ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1148/A1:2005

Varmevekslere - Vand til vandvarmevekslere til fjernvarme - Prøvningsprocedurer til fastsættelse af ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1264-1:2011

Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 1: Definitioner og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1264-2 + A1:2012

Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 2: Gulvvarme: Metoder til bestemmelse af den termiske varmeafgivelse ved brug af beregnings- og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1264-3:2009

Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 3: Dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1264-4:2009

Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 4: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1264-5:2008

Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 5: Varme- og køleanlæg indstøbt i gulve, lofter og vægge - Bestemmelse af den termiske varmeafgivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11855-1:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 1: Definition, symboler og kriterier for komfort (ISO 11855-1:2012)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11855-2:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 2: Bestemmelse af den dimensionerende varme- og kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-3:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 3: Konstruktion og dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11855-4:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 4: Dimensionering og beregning af den dynamiske varme- og kølekapacitet for termoaktive byggesystemer (TABS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-5:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 5: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12098-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Regulatorer til varmesystemer – Del 1: Reguleringsudstyr til vandbårne varmeanlæg – Modulerne M3-5, 6, 7, 8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12098-5:2017

Bygningers energieffektivitet – Regulatorer til varmesystemer – Del 5: Varmeanlægskoblinger med programmeret til- og afkobling – Modulerne M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 12098-6:2016

Regulatorer til varmesystemer - Del 6: Ledsager TR prEN 12098-1:2015 - Modul M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 12098-7:2016

Regulatorer til varmesystemer – Del 7: Ledsager TR prEN 12098-3: 2015 – Modul M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 12098-8:2016

Regulatorer til varmesystemer - Del 8: Ledsager TR prEN 12098-5:2015 - Modul M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12170:2003

Varmesystemer i bygninger - Procedure for udarbejdelse af dokumenter for drift, vedligeholdelse og anvendelse - Varmesystemer, som kræver en til formålet uddannet person


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12171:2002

Varmesystemer i bygninger - Procedure for udarbejdelse af dokument for drift, vedligeholdelse og anvendelse - Varmesystemer, som ikke kræver en til formålet kvalificeret person


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12828 + A1:2014

Varmesystemer i bygninger - Udformning af vandbaserede varmesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12831-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 1: Rumopvarmningsbelastning, Modul M3-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 12831-2:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 2: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 12831-1, Modul M3-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12831-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 3: Varmtvandsanlæg, varmebelastning og karakterisering af behov, Modul M8-2, M8-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 12831-4:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 4: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12977-1:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 1: Generelle krav til solvarmebaserede vandvarmere og kombianlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12977-2:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 2: Metoder til prøvning af solvarmebaserede vandvarmere og kombianlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12977-3:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 3: Metoder til prøvning af solvarmebaserede varmtvandsbeholderes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12977-4:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 4: Metoder til prøvning af solvarmebaserede kombibeholderes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13675:2014

Varmeanlæg i bygninger - Metode til og design for beregning af systemets ydeevne - Forbrændingssystemer (kedler)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13831:2007

Lukkede ekspansionsbeholdere med indbygget membran til indbygning i vandsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 13836:2006

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 300 kW og mindre end 1000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 13941-1:2019

Fjernvarmerør – Projektering og installation af termisk isolerede jordlagte fastrørssystemer med enkelt- og twinrør til fjernvarmenet – Del 1: Projektering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 13941-2:2019

Fjernvarmerør – Projektering og installation af termisk isolerede jordlagte fastrørssystemer med enkelt- og twinrør til fjernvarmenet – Del 2: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 14037-1:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 1: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Tekniske specifikationer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14037-2:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 2: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Prøvningsmetode for varmeeffekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14037-3:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 3: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Fastsættelsesmetode og opgørelse af strålevarmeeffekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14037-4:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 4: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Prøvningsmetode for kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14037-5:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 5: Åbne eller lukkede varmelofter – Prøvningsmetode for varmeeffekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14336:2005

Varmesystemer i bygninger - Installation og funktionskontrol af vandbaserede varmesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 14337:2006

Varmesystemer i bygninger - Design og installation af direkte elektriske rumopvarmningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14394 + A1:2008

Centralvarmekedler - Kedler med blæseluftbrændere - Nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 10 MW og maksimal driftstemperatur på 110 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 14597:2012

Temperaturstyringsenheder og temperaturbegrænsere til varmeanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15035:2007

Varmekedler - Specielle krav for rumforseglede kedler til brændselsolie op til 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15036-1:2006

Varmekedler - Prøvningsforskrifter for støjudsendelse fra varmegeneratorer gennem luft - Del 1: Støjudsendelse gennem luft fra varmegeneratorer på installationsstedet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15036-2:2006

Varmekedler - Prøvningsforskrifter for støjudsendelse fra varmegeneratorer gennem luft - Del 2: Støjudsendelse fra røggas ved udgangen af varmegeneratoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15270:2011

Pillebrændere til små varmekedler - Definitioner, krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning: