260 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1507:2006

Ventilation i bygninger - Rektangulære luftkanaler af metalplade - Krav til styrke og tæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1751:2014

Ventilation i bygninger - Dele til luftfordelingssystemer - Aerodynamisk prøvning af spjæld og ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1886:2008

Ventilation i bygninger - Luftbehandlingsanlæg - Mekanisk ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6944-2:2009

Brandsikring - Elementer til bygningskonstruktioner - Del 2: Rør/kanaler i køkkener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10121-1:2014

Prøvningsmetoder til fastsættelse af ydeevne for gasfaseluftrensningsmedia og -komponenter til generel ventilation - Del 1: Gasfaseluftrensningsmedia


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10121-2:2013

Prøvningsmetoder til fastsættelse af ydeevne for gasfaseluftrensningsmedia og -komponenter til generel ventilation - Del 2: Gasfaseluftrensningskomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10294-5:2006

Prøvninger af brandmodstandsevne – Brandspjæld til ventilationsanlæg – Del 5: Kvældningsbrandspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11691:2009

Akustik - Støjreduktion - Kanallyddæmpere - Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11820:1997

Akustik. In situ-målinger af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11855-1:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 1: Definition, symboler og kriterier for komfort (ISO 11855-1:2012)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00