281 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS 447:2013

Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS 447 E:2013

Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 810:1997

Affugtere med eldrevne kompressorer. Prøvning for relativ ydeevne, mærkning, driftskrav og tekniske datablade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1366-1:2014+A1:2020

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 1: Ventilationskanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1366-10:2011+A1:2017

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 10: Røgkontrolspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1366-12:2014+A1:2019

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 12: Ikke-mekaniske brandspjæld til ventilationskanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1505:1999

Ventilation til bygninger. Luftkanaler af plademetal og fittings med rektangulære tværsnit. Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1506:2007

Ventilation til bygninger - Luftkanaler af plademetal og fittings med cirkulære tværsnit - Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1507:2006

Ventilation i bygninger - Rektangulære luftkanaler af metalplade - Krav til styrke og tæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1751:2014

Ventilation i bygninger - Dele til luftfordelingssystemer - Aerodynamisk prøvning af spjæld og ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1886:2008

Ventilation i bygninger - Luftbehandlingsanlæg - Mekanisk ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6944-2:2009

Brandsikring - Elementer til bygningskonstruktioner - Del 2: Rør/kanaler i køkkener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10121-1:2014

Prøvningsmetoder til fastsættelse af ydeevne for gasfaseluftrensningsmedia og -komponenter til generel ventilation - Del 1: Gasfaseluftrensningsmedia


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10121-2:2013

Prøvningsmetoder til fastsættelse af ydeevne for gasfaseluftrensningsmedia og -komponenter til generel ventilation - Del 2: Gasfaseluftrensningskomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10294-5:2006

Prøvninger af brandmodstandsevne – Brandspjæld til ventilationsanlæg – Del 5: Kvældningsbrandspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11820:1997

Akustik. In situ-målinger af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11855-1:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 1: Definition, symboler og kriterier for komfort (ISO 11855-1:2012)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11855-2:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 2: Bestemmelse af den dimensionerende varme- og kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-3:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 3: Konstruktion og dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11855-4:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 4: Dimensionering og beregning af den dynamiske varme- og kølekapacitet for termoaktive byggesystemer (TABS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11855-5:2015

Bygningsmiljø - Konstruktion, dimensionering, installation og styring af integrerede strålevarme-/strålekølesystemer - Del 5: Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12097:2006

Ventilation i bygninger - Kanaler - Krav til kanalkomponenter til at lette vedligeholdelse af kanalsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12102-1:2017

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling – Måling af luftbåren støj – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 1: Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12220:1999

Ventilation i bygninger. Kanaler. Dimensioner for cirkulære flanger til generel ventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12236:2002

Ventilation i bygninger - Kanaler, ophængning og understøttelse - Styrkekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12237:2003

Ventilation i bygninger - Kanaler - Styrke og lækage af cirkulære kanaler af metalplade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12238:2001

Ventilation i bygninger - Diffusorer - Afprøvning og klassificering af diffusorer for opblandingsluft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12239:2001

Ventilation i bygninger - Diffusorer - Afprøvning og klassificering af diffusorer for fortrængningsventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12309-1:2014

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12309-2:2015

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 2: Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12309-2:2015/AC:2015

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 2: Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12309-3:2014

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 3: Prøvningsbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12309-4:2014

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 4: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12309-5:2014

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 5: Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12309-6:2014

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 6: Beregning af årstidsbetinget ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12309-7:2014

Gasfyrede sorptionsapparater til opvarmning og/eller afkøling med en indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW - Del 7: Specifikke bestemmelser for hybridapparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12589:2001

Ventilation i bygninger - Indblæsnings- og udsugningsarmaturer - Aerodynamisk test og klassificering af armaturer for konstante og variable luftvolumenstrømme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12599:2013

Ventilation i bygninger - Prøvningsprocedurer og målemetoder ved aflevering af installerede aircondition- og ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 12792:2003

Ventilation i bygninger - Symboler, terminologi og grafiske symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13030:2001

Ventilation i bygninger - Armaturer - Prøvning af jalousiriste ved simuleret regn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13053:2019

Ventilation i bygninger – Luftbehandlingsanlæg – Ydeevneegenskaber for anlæg, komponenter og sektioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13141-1:2019

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 1: Udluftningsventiler og luftoverførselsventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-2:2010

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 2: Udsugnings- og indblæsningsarmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-3:2017

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 3: Emhætter uden ventilator til boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13141-4:2011 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 4: Ventilatorer til boligventilationssystemer


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-4:2021

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 4: Aerodynamisk, elektrisk og akustisk ydeevne for envejs ventilationsenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13141-5:2020

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 5: Aftræks- og taghætter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13141-6:2014

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 6: Udsugningsventilationsanlæg til enfamilieboliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13141-7:2010 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 7: Ydeevneprøvning af mekaniske til- og afgangsenheder (inkl. varmegenvinding) til mekaniske ventilationssystemer i enfamilieboliger


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13141-7:2021

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 7: Ydeevneprøvning af mekaniske ventilationsaggregater med kanalført indblæsning og udsugning (inklusive varmegenvinding)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13141-8:2014

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 8: Ydeevneprøvning af mekaniske indblæsnings- og udsugningsaggregater uden kanaler (inkl. varmegenvinding) til mekaniske ventilationssystemer til anvendelse i enkeltrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13141-9:2008

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 9: Udvendigt monteret fugtighedsstyret luftoverførselsventil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-10:2008

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 10: Fugtighedsstyret udblæsningsarmatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13141-11:2015

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 11: Tilluftenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13142:2013 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Ventilation i bygninger - Komponenter/produkter til boligventilation - Krævede og valgfri ydeevnekarakteristika


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13142:2021

Ventilation i bygninger – Komponenter/produkter til boligventilation – Krævede og valgfri ydeevneegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 13180:2002

Ventilation i bygninger - Kanaler - Dimensioner og mekaniske krav til fleksible kanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13182:2002

Ventilation i bygninger - Krav til måleudstyr for måling af lufthastighed i ventilerede områder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13264:2001

Ventilation i bygninger - Gulvmonterede luftfordelingsriste - Styrkemæssig klassifikation - Prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13403:2003

Ventilation i bygninger - Ventilationskanaler (ikke-metalliske) - Kanaler fremstillet af plader af isolationsmateriale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13410:2001

Gasfyrede loftsmonterede strålevarmere - Ventilationskrav - Ej husholdning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13410/AC:2002

Gasfyrede loftsmonterede strålevarmere - Ventilationskrav - Ej husholdning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 14037-1:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 1: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Tekniske specifikationer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14037-4:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 4: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Prøvningsmetode for kølekapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14134:2019

Ventilation til bygninger – Ydeevneprøvning og kontrol af ventilationssystemer til boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14239:2004

Ventilation i bygninger - Kanaler - Måling af kanalers overfladeareal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00