118 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 141:1934

Gasmålerforskruninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 437:2021

Prøvegasser – Prøvetryk – Apparatkategorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 969:2009

Rør, fittings, tilbehør og samlinger af duktilt støbejern til gasrørledninger - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1359:2017

Gasmålere - Bælggasmålere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 1555-7:2021

Plastrørssystemer til gasforsyning – PE – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1749:2020

Klassificering af gasapparater i henhold til metoden til forsyning af forbrændingsluft og udtømning af forbrændingsprodukterne (typer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1775:2007

Gasforsyning - Gasrørsinstallationer i bygninger -Tryk mindre end eller lig med 5 bar - Funktionsvejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12261:2018

Gasmålere – Turbinehjulsgasmålere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12279:2000

Gasforsyningssystemer. Installationer af trykregulatorer i stikledninger til gas. Funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12279/A1:2005

Gasforsyningssystemer - Installationer af trykregulatorer i stikledninger til gas - Funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

1 Næste