DS/HD 60364-7-704:2007 (SIK) ( Tilbagetrukket )

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 7-704: Krav til særlige installationer eller områder - Installationer på bygge- og nedrivningspladser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Følgende krav er tilføjet:
704.1.1 De særlige krav i denne del gælder for midlertidige installationer til bygge- og nedrivningspladser under bygge- og nedrivningsarbejdet, herunder bl.a.:
– opførsel af nye bygninger
– reparation, ændring, udvidelse, nedrivning af eksisterende bygninger eller dele heraf
– bygge- og anlægsarbejder
– jordarbejder
– lignende arbejder.
Kravene gælder for faste eller flytbare installationer.
Reglerne gælder ikke for
– installationer dækket af IEC 60621-serien, hvor der benyttes materiel af tilsvarende art, som det der anvendes i miner med åbent brud
– installationer i administrative områder på byggepladser (kontorer, garderober, mødelokaler, kantiner, restauranter, hvilerum, toiletter osv.), hvor de generelle regler i HD 60364 del 1 til 6 gælder.
NOTE - I særlige situationer gælder strengere krav, fx HD 60364-7-706 for snævre ledende rum.
704.1.2 Kravene i denne del gælder for
– faste installationer til og med den tavle, der indeholder hovedafbryderen og det primære beskyttelsesudstyr
NOTE – Det sted, hvor en sådan tavle er placeret, betragtes som grænsefladen mellem forsyningssystemet og byggepladsinstallationerne.
– installationer på belastningssiden af den nævnte tavle, der omfatter mobilt eller transportabelt elektrisk materiel som en del af de flytbare installationer.

Antal sider: 12

Udgivet: 2016-01-28

Godkendelsesdato: 2015-09-10

Tilbagetrækningsdato: 2018-06-01

Internationale relationer : HD 60364-7-704:2007 IDT IEC 60364-7-704:2005 MOD

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: M300450


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/SC 64A

Dansk udvalg

DS/S-564