• Standard
  • DS/HD 60364-8-2:2018/A12:2021

DS/HD 60364-8-2:2018/A12:2021

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 8-2: Prosumeres lavspændingsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

Beskrivelse

Denne del af IEC 60364 indeholder yderligere krav, foranstaltninger og anbefalinger vedrørende projektering, udførelse og verifikation af alle typer elektriske lavspændingsinstallationer i henhold til IEC 60364-1:2005, pkt. 11, herunder lokal produktion og/eller lagring af energi med henblik på at sikre kompatibilitet med eksisterende og fremtidige metoder til at levere elektrisk energi til strømforbrugende materiel eller til det offentlige forsyningsnet via lokale energikilder. Sådanne elinstallationer kaldes prosumers elinstallationer (PEI).
Dette dokument indeholder også krav til korrekt adfærd og handlinger hos PEI med henblik på effektivt at opnå bæredygtig og sikker drift af disse installationer, når de integreres i smartgrids.
Disse krav og anbefalinger gælder inden for anvendelsesområdet af IEC 60364 (alle dele), for nye installationer og for ændring af eksisterende installationer.
NOTE – Nødforsyningskilder, herunder tilhørende elinstallationer og reserveforsyningsanlæg for at sikre kontinuerlig forsyning, der kun er i drift lejlighedsvis og i korte perioder (fx en time om måneden) parallelt med distributionsnettet til testformål, er ikke omfattet af dette dokument.

Antal sider: 5

Udgivet: 2021-09-10

Godkendelsesdato: 2021-09-07

Internationale relationer : HD 60364-8-2:2018/A12:2021 IDT

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: M354258


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564