138 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 12977-2:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 2: Metoder til prøvning af solvarmebaserede vandvarmere og kombianlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12977-3:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 3: Metoder til prøvning af solvarmebaserede varmtvandsbeholderes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12977-4:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 4: Metoder til prøvning af solvarmebaserede kombibeholderes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13203-1:2015

Gasfyrede varmtvandsproducerende husholdningsapparater - Del 1: Vurdering af varmtvandsanlæggets ydelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13203-2:2018

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 2: Vurdering af energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13203-3:2010

Solvarmebaserede gasfyrede apparater til varmtvandsproduktion til husholdningsbrug - Apparater med maksimal varmeeffekt på 70 kW og en lagerkapacitet på op til 500 liter vand - Del 3: Fastlæggelse af energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13203-4:2016

Gasfyrede varmtvandsproducerende husholdningsapparater – Del 4: Vurdering af energiforbrug for gasfyrede kraftvarmeapparater (mikro-CHP), varmtvands – og elproducerende


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13203-5:2018

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 5: Vurdering af energiforbrug af gasfyrede apparater kombineret med elektrisk varmepumpe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13203-6:2018

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 6: Vurdering af adsorptions- og absorptionsvarmepumpers energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13836:2006

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 300 kW og mindre end 1000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00