138 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 89:2015

Gasfyrede varmtvandsbeholdere til produktion af varmt brugsvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1489:2001

Bygningsventiler - Sikkerhedsventiler - Prøvninger og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1490:2001

Bygningsventiler - Kombinerede temperatur- og tryksikkerhedsventiler - Prøvninger og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1491:2001

Bygningsventiler - Ekspansionsventiler - Prøvninger og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12102-2:2019

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater, varmepumper, proceskøleaggregater og affugtere med eldrevne kompressorer – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 2: Brugsvandvarmepumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12831-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 3: Varmtvandsanlæg, varmebelastning og karakterisering af behov, Modul M8-2, M8-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 12831-4:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 4: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12897:2016+A1:2020

Vandforsyning – Specifikation for indirekte opvarmede uventilerede (lukkede) varmtvandsbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12977-1:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 1: Generelle krav til solvarmebaserede vandvarmere og kombianlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12977-2:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 2: Metoder til prøvning af solvarmebaserede vandvarmere og kombianlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12977-3:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 3: Metoder til prøvning af solvarmebaserede varmtvandsbeholderes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12977-4:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 4: Metoder til prøvning af solvarmebaserede kombibeholderes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13203-1:2015

Gasfyrede varmtvandsproducerende husholdningsapparater - Del 1: Vurdering af varmtvandsanlæggets ydelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13203-2:2018

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 2: Vurdering af energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13203-3:2010

Solvarmebaserede gasfyrede apparater til varmtvandsproduktion til husholdningsbrug - Apparater med maksimal varmeeffekt på 70 kW og en lagerkapacitet på op til 500 liter vand - Del 3: Fastlæggelse af energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13203-4:2016

Gasfyrede varmtvandsproducerende husholdningsapparater – Del 4: Vurdering af energiforbrug for gasfyrede kraftvarmeapparater (mikro-CHP), varmtvands – og elproducerende


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13203-5:2018

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 5: Vurdering af energiforbrug af gasfyrede apparater kombineret med elektrisk varmepumpe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13203-6:2018

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 6: Vurdering af adsorptions- og absorptionsvarmepumpers energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13836:2006

Gasfyrede centralvarmekedler - Type B-kedler med en nominel indfyret effekt på mere end 300 kW og mindre end 1000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 14868:2005

Beskyttelse af metalliske materialer mod korrosion - Vejledning til vurdering af sandsynlighed for korrosion i lukkede vandcirkulationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15316-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 3: Distributionssystemer (varmt brugsvand, opvarmning og køling), Modul M3-6, M4-6, M8-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15316-4-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 4-1: Varmeproduktionssystemer til rumopvarmning og varmt brugsvand, forbrændingssystemer (kedler, biomasse), Modul M3-8-1, M8-8-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15316-5:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 5: Rumopvarmning og lagersystemer til varmt brugsvand (ikke køling), M3-7, M8-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 15316-6-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 6-3: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til 15316-3, Modul M3-6, M 4-6, M8-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15316-6-4:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 6-4: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 15316-6-10:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 6-10: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15332:2019

Varmekedler – Energibestemmelse af varmtvandsbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50193-1:2016

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere - Metoder til måling af ydeevne - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50193-1:2016/A1:2020

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Metoder til måling af ydeevne – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50193-2-1:2016

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere - Del 2-1: Metoder til måling af ydeevne - Multifunktionelle elektriske gennemstrømningsvandvarmere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50193-2-1:2016/A1:2020

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Del 2-1: Metoder til måling af ydeevne – Multifunktionelle elektriske gennemstrømningsvandvarmere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50193-2-2:2016

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Del 2-2: Krav til ydeevne – Elektriske gennemstrømningsvandvarmere for enkelt tappested, brusebad – Energieffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50193-2-2:2016/A1:2020

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Del 2-2: Krav til ydeevne – Elektriske gennemstrømningsvandvarmere for enkelt tappested, brusebad – Energieffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50440:2015

Effektivitet af elektriske varmtvandsbeholdere til husholdningsbrug og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50440:2015/A1:2020

Effektivitet af elektriske varmtvandsbeholdere til husholdningsbrug og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60335-2-21:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-21: Særlige bestemmelser for vandvarmere af beholdertypen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-21:2021

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-21: Særlige krav til varmtvandsbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60335-2-21/A1:2005

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-21: Særlige bestemmelser for vandvarmere af beholdertypen


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-21:2021/A1:2021

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 2-21: Særlige krav til varmtvandsbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60335-2-51:2006 + CD-rom (Sik)

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-51: Særlige bestemmelser for stationære cirkulationspumper til varme- og brugsvandsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-51/A1:2008

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-51: Særlige bestemmelser for stationære cirkulationspumper til varme- og brugsvandsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-51/A2:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-51: Særlige bestemmelser for stationære cirkulationspumper til varme- og brugsvandsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-67:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-67: Særlige krav til gulvbehandlingsmaskiner til kommerciel brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-73:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-73: Særlige bestemmelser for fastmonterede dyppevarmere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-73/A1:2006

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-73: Særlige bestemmelser for fastmonterede dyppevarmere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-73/A2:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-73: Særlige bestemmelser for fastmonterede dyppevarmere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-73:2003/A11:2021

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 2-73: Særlige krav til fastmonterede dyppevarmere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 63159-1:2021

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere til husholdningsbrug – Metoder til måling af ydeevne – Del 1: Generelle forhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN IEC 63159-2-1:2021

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere til husholdningsbrug – Metoder til måling af ydeevne – Del 2-1: Multifunktionelle elektriske gennemstrømningsvandvarmere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 63159-2-2:2021

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere til husholdningsbrug – Metoder til måling af ydeevne – Del 2-2: Energieffektivitet for elektriske gennemstrømningsvandvarmere med enkelt tappested


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

IEC 60335-2-21:2012 ED6

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.255,80

IEC 60335-2-21:2012/AMD1:2018

Amendment 1 – Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 71,76

IEC 60335-2-67:2021

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines, for commercial use


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.758,12

IEC 60335-2-73:2002+AMD1:2006+AMD2:2009

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 466,44

IEC 63159-1:2021 ED1

Household electric instantaneous water heaters – Methods for measuring the performance – Part 1: General aspects


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.040,52

IEC 63159-2-1:2021 ED1

Household electric instantaneous water heaters – Methods for measuring the performance – Part 2-1: Multifunctional electric instantaneous water heaters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.255,80

IEC 63159-2-2:2021 ED1

Household electric instantaneous water heaters – Methods for measuring the performance – Part 2-2: Efficiency of single point of use electric instantaneous water heaters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 287,04

ASTM F2022 - 01(2019)

Standard Test Method for Performance of Booster Heaters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 367,43

ASTM D6665 - 09(2014)

Standard Practice for Evaluation of Aging Resistance of Pre-stressed Prepainted Metal in a Boiling Water Test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

ASTM E1998 - 11(2018)

Standard Guide for Assessing Depressurization-Induced Backdrafting and Spillage from Vented Combustion Appliances


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 367,43

ASTM F1602 - 12(2017)

Standard Specification for Kettles, Steam-Jacketed, 20 to 200 gal (75.7 to 757 L), Floor or Wall Mounted, Direct Steam, Gas and Electric Heated


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM F1603 - 17

Standard Specification for Kettles, Steam-Jacketed, 32 oz to 20 gal (1 to 75.7 L), Tilting, Table Mounted, Direct Steam, Gas and Electric Heated


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM F1376 - 92(2020)

Standard Guide for Metallurgical Analysis for Gas Distribution System Components


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

ASTM F1785 - 97(2020)

Standard Test Method for Performance of Steam Kettles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Kategori:

DSF/prEN 26 ( Forslag )

Gasfyrede gennemstrømningsvandvarmere til varmt brugsvand


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Revision af:
Pris fra:
kr. 603,00

DSF/EN 12831-3:2017/prA1 ( Forslag )

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 3: Varmtvandsanlæg, varmebelastning og karakterisering af behov, Modul M8-2, M8-3


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 98,00

DSF/prEN 13203-2 ( Forslag )

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 2: Vurdering af energiforbrug


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN 13203-3 ( Forslag )

Solvarmebaserede gasfyrede apparater til varmtvandsproduktion til husholdningsbrug – Apparater med maksimal varmeeffekt på 70 kW og en lagerkapacitet på op til 500 liter vand – Del 3: Vurdering af energiforbrug


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/prEN 13203-4 ( Forslag )

Gasfyrede vandvarmere til brugsvand i husholdning – Del 4: Vurdering af energiforbrug for gasfyrede kraftvarmeapparater (mikro-CHP), varmtvands – og elproducerende


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00