138 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 89:2015

Gasfyrede varmtvandsbeholdere til produktion af varmt brugsvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1489:2001

Bygningsventiler - Sikkerhedsventiler - Prøvninger og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1490:2001

Bygningsventiler - Kombinerede temperatur- og tryksikkerhedsventiler - Prøvninger og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1491:2001

Bygningsventiler - Ekspansionsventiler - Prøvninger og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12102-2:2019

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater, varmepumper, proceskøleaggregater og affugtere med eldrevne kompressorer – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 2: Brugsvandvarmepumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12831-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 3: Varmtvandsanlæg, varmebelastning og karakterisering af behov, Modul M8-2, M8-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 12831-4:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af nominel varmebelastning – Del 4: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12897:2016+A1:2020

Vandforsyning – Specifikation for indirekte opvarmede uventilerede (lukkede) varmtvandsbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12977-1:2018

Solvarmeanlæg og komponenter – Specialbyggede anlæg – Del 1: Generelle krav til solvarmebaserede vandvarmere og kombianlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste