138 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 14868:2005

Beskyttelse af metalliske materialer mod korrosion - Vejledning til vurdering af sandsynlighed for korrosion i lukkede vandcirkulationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15316-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 3: Distributionssystemer (varmt brugsvand, opvarmning og køling), Modul M3-6, M4-6, M8-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15316-4-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 4-1: Varmeproduktionssystemer til rumopvarmning og varmt brugsvand, forbrændingssystemer (kedler, biomasse), Modul M3-8-1, M8-8-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15316-5:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 5: Rumopvarmning og lagersystemer til varmt brugsvand (ikke køling), M3-7, M8-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 15316-6-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 6-3: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til 15316-3, Modul M3-6, M 4-6, M8-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15316-6-4:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 6-4: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 15316-6-10:2017

Bygningers energieffektivitet – Metode til beregning af energikrav til anlæg og anlægseffektivitet – Del 6-10: Forklaringer og begrundelser i tilknytning til EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15332:2019

Varmekedler – Energibestemmelse af varmtvandsbeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50193-1:2016

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere - Metoder til måling af ydeevne - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50193-1:2016/A1:2020

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Metoder til måling af ydeevne – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00