DS/EN 1154/A1:2004

Bygningsbeslag - Dørlukkere med kontrolleret lukning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til dørlukkere med kontrolleret lukning til døre, som monteres på eller i dørrammen, på eller i døren eller i gulvet.


Antal sider: 32

Udgivet: 2004-09-08

Godkendelsesdato: 2004-06-30

Internationale relationer : EN 1154:1996/A1:2002 IDT

ICS: 91.190 - Bygningstilbehør 97.190 - Udstyr til børn

Varenummer: 55834


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 33

Dansk udvalg

DS/S-002