• Standard
  • DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag)

DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag)

DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag))

Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 995,00

Beskrivelse

Denne håndbog sælges nu i 2. oplag, hvori rettelsen fra DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)/Ret. 1:2015, er indført. Hvis du har købt 1. oplag af bogen, så hent rettelsesbladet i vores webshop, søg efter "DS 430" og vælg "DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)/Ret. 1:2015". Du kan se om du har 1. oplag af bogen ved at kigge i kolofonen på side 2 i håndbogen. Hvis der ikke står ”2. oplag” efter ”1. udgave”, så har du 1. oplag og bør konsultere rettelsesbladet til DS 430:1986.

Denne håndbog er en samling af 3 normer for lægning af ledninger, som understøtter DS 475:2012, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord:


•DS 430, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord
•DS 437, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord
•DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord.

I løbet af 2012 blev DS 475:1994 revideret, og i den forbindelse besluttede en projektgruppe under DS/S-315 Afløbsteknik, at der skulle udgives en håndbog med relevante standarder, som kunne supplere den nye DS 475:2012, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

Den nye udgave af DS 475:2012 betød, at tillægget til den gamle udgave af normen, DS 475/Til.1:1997, Anneks A til Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, skulle ophæves. I DS 475/Til.1:1997 er der bl.a. også rettelser til DS 430 og DS 437, og derfor blev det besluttet at indføre de relevante rettelser i disse. Yderligere blev det besluttet også at konsolidere DS 455 med relevante rettelser fra DS 480:1994, Normtillæg. Rettelser. Ændringer. Fortolkninger til normer. En konsolidering vil sige, at rettelsesblade, tillæg mv., der er udgivet til en norm eller standard, indskrives i disse.

Denne håndbog består af de konsoliderede versioner af DS 430, DS 437 og DS 455, som udkom d. 21. november 2012. Yderligere er rettelsen fra DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)/Ret. 1:2015 indført i DS 430 i denne bog.

Antal sider: 112

Udgivet: 2012-11-22

Godkendelsesdato: 2012-11-21

Internationale relationer :

ICS: 93.020 - Jordarbejde. Udgravninger. Fundering. Underjordisk arbejde

Varenummer: M259095


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH

Indgår i