340 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag)

DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag)

Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 995,00

DS 436:1993

Norm for dræning af bygværker m.v.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS 462:1995

Norm for registrering af ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 475:2012

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1536:2010+A1:2015

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Borede pæle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1537:2013

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Jordankre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1538:2010+A1:2015

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Slidsevægge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1993-5:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1993-5 DK NA:2017

Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 5: Pilotering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1993-5/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1997-1:2007

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.295,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1 DK NA:2021

Nationalt Anneks til Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1 FU:2021

DS/EN 1997-1 FU:2021

Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 – Geoteknik


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1/A1:2014

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1/AC:2010

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-2 + AC:2011

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN 1997-2 DK NA:2013

Nationalt Anneks til Eurocode 7: Geoteknik – Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1998-5:2004

Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder - Del 5: Fundering, støttemure og geotekniske forhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1999-1-4/A1:2011

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Koldformede beklædningsplader


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1999-1-4/AC:2010

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Koldformede beklædningsplader


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1999-1-5/AC:2010

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-5: Skalkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2077.1:1983

Plastrør. Drænrør og formstykker. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2077.2:1983

Plastrør. Drænrør og formstykker. Prøvning og kontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2077-3:1987

Plastrør. Tunnelformede drænrør og formstykker. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12063:1999

Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner. Spunsvægge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12699:2015

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Fortrængningspæle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12715:2020

Udførelse af specielle geotekniske arbejder – Grouting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12716:2018

Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Jetgrouting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12794 + A1:2007

Præfabrikerede betonelementer – Funderingspæle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 12794 + A1/AC:2008

Præfabrikerede betonelementer – Funderingspæle


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 13331-1:2002

Afstivningssystemer til udgravninger - Del 1: Produktspecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13331-2:2002

Afstivningssystemer til udgravninger - Del 2: Fastlæggelse af beregning eller prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 13793:2001

Bygningers termiske ydeevne - Konstruktion af fundamenter til forebyggelse af frostforskydning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14199:2015

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Minipæle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14475:2006

Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner - Armeret fylde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14475/AC:2007

Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner - Armeret fylde


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 14490:2010

Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner - Jordsøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14653-1:2005

Manuelt betjente hydrauliske afstivningssystemer til fundamentstøtte - Del 1: Produktspecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14653-2:2005

Manuelt betjente hydrauliske afstivningssystemer til fundamentstøtte - Del 2: Vurdering ved beregning eller prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14679:2005

Udførelse af specielle geotekniske arbejder - Deep mixing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14679/AC:2006

Udførelse af specielle geotekniske arbejder - Deep mixing


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 14688-1:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Identifikation og klassifikation af jord – del 1: Identifikation og beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14688-2:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Identifikation og klassifikation af jord – Del 2: principper for klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14689:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Identifikation og klassificering af fjeld – Del 1: Identifikation og beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14731:2006

Udførelse af specielle geotekniske arbejder - Jordbearbejdning ved dybdevibration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14991:2007

Præfabrikerede betonelementer - Elementer til fundering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 15237:2007

Udførelse af specielle geotekniske arbejder - Vertikalt dræn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16228-1:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 1: Almene krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 16228-2:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 2: Mobile borerigge til anlægsarbejde, geoteknik, udvinding og minedrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 16228-3:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 3: Retningsbestemt horisontalt boreudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 16228-4:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 4: Funderingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 16228-5:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 5: Slidsevægsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 16228-6:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 6: Spulings-, støbnings- og injektionsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 16228-7:2014

Bore- og funderingsudstyr - Sikkerhed - Del 7: Udskifteligt hjælpeudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 16907-1:2018

Jordarbejde - Del 1: Principper og generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 16907-2:2018

Jordarbejde - Del 2: Klassificering af materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16907-3:2018

Jordarbejde – Del 3: Udførelse af jordarbejder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 16907-4:2018

Jordarbejde – Del 4: Jordbehandling med kalk og/eller hydrauliske bindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 16907-5:2018

Jordarbejde - Del 5: Kvalitetskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16907-6:2018

Jordarbejde - Del 6: Landindvinding med hydraulisk placeret fyld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16907-7:2021

Jordarbejde – Del 7: Hydraulisk anbringelse af mineralsk affald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 17006:2016

Jordarbejde – Kontinuerlig Komprimeringskontrol (CCC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 17628:2015

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Geotermisk prøvning - Bestemmelse af varmeledningstal for jord og sten ved hjælp af jordvarmesonde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17892-1:2014

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 1: Bestemmelse af vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17892-2:2014

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 2: Bestemmelse af massefylde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 17892-3:2015

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 3: Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17892-4:2016

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 4: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17892-5:2017

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 5: Konsolideringsforsøg med trinvis belastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00