340 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 161:2004

Plastrør - Afløbssystemer - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 170:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1916 og DS 2420-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/INF 171:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1917 og DS 2420-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 295-1:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 1: Krav til rør, fittings og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-2:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 2: Overensstemmelsesvurdering og prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-3:2012

Glaserede lerrør, systemer til afløbsledninger - Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-4:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 4: Krav til overgangs- og forbindelsesstykker og fleksible koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-5:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 295-6:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 295-7:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS 421:1986!

Dansk Ingeniørforenings norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton m.v.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 94,40

DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)/Ret. 1:2015

Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 437:1986 (rettet 2012-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

DS 455:1985 (rettet 2012-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 462:1995

Norm for registrering af ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 476:2011

Generelle krav til komponenter anvendt til afløbsledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 512:1996

Fibercementprodukter. Trykrør og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 512/A1:2001

Fibercementprodukter - Trykrør og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 588-1:1997

Fibercementrør til afløbsinstallationer. Del 1: Rør, samlinger og fittings til systemer, der fungerer ved gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 588-2:2002

Fibercementrør til afløbssystemer - Del 2: Nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 598 + A1:2009

Rør, fittings og tilbehør af duktilt støbejern og deres samlinger til afløbssystemer - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 598 + A1/ZA:2010

Rør, fittings og tilbehør af duktilt støbejern og deres samlinger til afløbssystemer - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 639:1995

Almindelige krav til betontrykrør, rørsamlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 752:2017

Afløbssystemer uden for bygninger – Overordnet planlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 1046:2021

Termoplastrørssystemer – Systemer til vand og afløb uden for bygninger – Installation i grøfter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1123-1:2000

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer. Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1123-1/A1:2004

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer - Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1123-2 + A1:2007

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer - Del 2: Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1123-3:2005

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer - Del 3: Dimensioner og særlige krav til vakuumafløbssystemer og afløbssystemer i skibsbygning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1124-1:2000

Rør og fittings af længdesvejsede, rustfrie stålrør, med spidsende og muffe til afløbssystemer - Del 1: Krav, prøvninger, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1124-1/A1:2004

Rør og fittings af længdesvejste, rustfrie stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer - Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1124-3:2009

Rør og fittings af længdesvejste, rustfri stålrør med spidsende og muffe til afløbssystemer - Del 3: System X - Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 1295-2:2005

Statisk beregning af ledninger i jord under forskellige belastningstyper - Del 2: Oversigt over nationale fastlagte konstruktionsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TR 1295-3:2008

Statisk beregning af ledninger i jord under forskellige belastningsforhold - Del 3: Almindelig metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN ISO 1452-1:2010

Plastrørsystemer til vandforsyning og til jordlagte og ikke jordlagte ledninger til dræn og afløb under tryk - Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U) - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 1452-2:2010

Plastrørsystemer til vandforsyning og til jordlagte og ikke jordlagte ledninger til dræn og afløb under tryk - Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U) - Del 2: Rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1452-4:2010

Plastrørsystemer til vandforsyning og til jordlagte og ikke jordlagte ledninger til dræn og afløb under tryk - Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U) - Del 4: Ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 1452-7:2014

Plastrørssystemer til vandforsyning og til jordlagte og ikke-jordlagte ledninger til dræn og afløb under tryk - Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U) - Del 7: Vejledning til vurdering af overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1610:2015

Lægning og prøvning af afløbsledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1852-1:2018

Plastrørssystemer til trykløse jordlagte dræn og afløb – Polypropylen (PP) – Del 1: Specifikationer for rør, formstykker og rørsystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TS 1852-2:2019

Plastrørssystemer til jordlagte trykløse afløb – Polypropylen (PP) – Del 2: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1916:2004

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 1916/AC:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1917:2004

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 1917/AC:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS 2349:1990

Plastrør. Rør og formstykker af PEM og PEH til afløbsledninger i bygning og i jord. Mål og egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2350:1990

Plastrør. Rør, formstykker og samlinger til jordlagte gravitationsledninger for transport af regnvand og drænvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2420-1:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2420-2:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11296-1:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11296-2:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 2: Langrørsforing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11296-3:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 3: Stram foring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11296-4:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 4: Strømpeforing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 11296-4:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 4: Strømpeforing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 11296-4:2018/Amd 1:2021

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 4: Strømpeforing – TILLÆG 1: Opdaterede definitioner, mærkningskrav og -procedure for andre udtryk vedrørende test af bøjningsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11296-4:2018/A1:2021

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 4: Strømpeforing – Tillæg 1: Opdaterede definitioner, mærkningskrav og metode til alternative udtryk for resultater af bøjningstest


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11296-7:2019

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse afløbsnet – Del 7: Foring med spiralsnoede rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11297-1:2018

Plastrørsystemer til renovering af afløbs- og drænledninger under tryk lagt i jord – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11297-2:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte dræn- og afløbsnet under tryk – Del 2: Langrørsforing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11297-3:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte dræn- og afløbsnet under tryk – Del 3: Stram foring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11297-4:2018

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte dræn- og afløbsnet under tryk – Del 4: Strømpeforing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12201-1:2011

Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12201-2 + A1:2013

Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 2: Rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12201-3 + A1:2012

Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 3: Fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12201-4:2013

Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 4: Ventiler til vandforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12201-5:2011

Plastrørsystemer til vandforsyning samt til dræn og afløb under tryk - Polyethylen (PE) - Del 5: Systemets brugsegnethed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12666-1 + A1:2011

Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - Polyethylen (PE) - Del 1: Specifikationer for rør, fittings og systemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk