651 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1136:2013

Brolægning og belægningsarbejder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1338:2004

Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 1338/AC:2006

Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1339:2004

Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 1339/AC:2006

Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1340:2004

Kantsten af beton - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 1340/AC:2006

Kantsten af beton - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1341:2013

Fliser af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1342:2013

Brosten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1343:2013

Kantsten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1344:2013

Belægningstegl - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1344:2013/AC:2015

Belægningstegl - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1367-5:2011

Metoder til prøvning af tilslags egenskaber ved temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 5: Bestemmelse af modstandsevne over for termisk chok


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1423:2012

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Efterstrøningsmaterialer - Glasperler, friktionsmaterialer samt blandinger heraf


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1423/AC:2013

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Efterstrøningsmaterialer - Glasperler, friktionsmaterialer samt blandinger heraf


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1424:1997

Vejudstyr. Vejafmærkningsmateriale. Iblandede glasperler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1424/A1:2003

Vejudstyr - Vejafmærkningsmateriale - Iblandede glasperler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1463-1:2009

Vejafmærkningsmaterialer - Retroreflekterende vejsøm - Del 1: Funktionskrav i ny tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1463-2:2021

Vejafmærkningsmaterialer – Retroreflekterende færdselssøm – Del 2: Feltmålinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1790:2013

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Præfabrikerede vejafmærkninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1824:2020

Vejafmærkningsmaterialer – Teststrækninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1871:2020

Vejafmærkningsmaterialer – Maling, termoplast og koldplast – Fysiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11819-1:2001

Akustik - Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj - Del 1: Statistisk pass-by-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12271:2007

Vejmaterialer - Behandling af vejoverflader - krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12271/NA:2010

Vejmaterialer - Behandling af vejoverflader - Krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12272-1:2002

Vejmaterialer - Vejoverfladebehandling - Prøvningsmetoder - Del 1: Dosering og doseringsnøjagtighed af bindemiddel og stenmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12272-2:2003

Vejmaterialer - Vejoverfladebehandling - Prøvningsmetoder - Del 2: Visuel vurdering af defekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12272-3:2003

Vejmaterialer - Overfladebehandling - Prøvningsmetoder - Del 3: Bestemmelse af bindemidlers vedhæftningsevne til tilslaget ved hjælp af Vialit-pladeslagprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12273:2008

Vejmaterialer - Koldasfalt - Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12274-1:2018

Koldasfalt – Prøvningsmetoder – Del 1: Prøveudtagning fra koldasfaltsblandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12274-2:2018

Koldasfalt – Prøvningsmetoder – Del 2: Bestemmelse af restindhold af bindemiddel inklusive prøveforberedelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12274-3:2018

Koldasfalt – Prøvningsmetoder – Del 3: Konsistens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12274-4:2018

Koldasfalt – Prøvningsmetoder – Del 4: Bestemmelse af blandingens kohæsion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12274-5:2018

Koldasfalt – Prøvningsmetode – Del 5: Bestemmelse af minimumindholdet af bindemiddel og slidstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12274-6:2018

Koldasfalt – Prøvningsmetoder – Del 6: Bestemmelse af udlagt materiale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12274-7:2006

Vejmaterialer - Koldasfalt - Prøvningsmetoder - Del 7: Vibrationsslidprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12274-8:2006

Vejmaterialer - Koldasfalt - Prøvningsmetoder - Del 8: Visuel vurdering af defekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12591:2009

Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for vejbitumener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 12633:2014

Metode til polering af prøveemner inden måling af skridsikkerhed og friktionsmodstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12697-1:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 1: Opløseligt bindemiddelindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12697-2:2015+A1:2019

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 2: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12697-3:2013+A1:2018

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 3: Genindvinding af bitumen: Rotationsfordamper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12697-4:2015

Vejmaterialer - Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 4: Genindvinding af bitumen: Fraktioneringskolonne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12697-5:2018

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af den maksimale densitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12697-6:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 6: Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers rumvægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12697-7:2014

Vejmaterialer - Bituminøse belægningsmaterialer - Prøvningsmetoder for varmblandet asfalt -Del 7: Bestemmelse af asfaltdensitet på bituminøse prøver ved gammastråler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12697-8:2018

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 8: Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers volumetriske sammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-10:2017

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 10: Komprimerbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-11:2020

Bituminøse blandinger– Prøvningsmetoder – Del 11: Bestemmelse af affiniteten mellem stenmateriale og bitumen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12697-12:2018

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 12: Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers vandfølsomhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12697-13:2017

Bituminøse belægningsmaterialer - Prøvningsmetoder - Del 13: Temperaturmåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12697-14:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 14: Vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-15:2003

Vejmaterialer – Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder for varmblandet asfalt – Del 15: Bestemmelse af følsomhed over for segregation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-16:2016

Vejmaterialer – Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 16: Slitage fra pigdæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12697-17:2017

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 17: Partikeltab fra prøveemner af drænasfalt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-18:2017

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 18: Afrinding af bindemiddel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12697-19:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 19: Prøvelegemers permeabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-20:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 20: Stempelindtryk i kubeformede prøvelegemer eller Marshall-prøvelegemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12697-21:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 21: Stempelindtryk i pladeformede prøvelegemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12697-22:2020

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 22: Sporkøring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12697-23:2017

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 23: Bestemmelse af den indirekte trækstyrke for bituminøse prøveemner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-24:2018

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 24: Modstandsevne over for udmattelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12697-25:2016

Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 25: Cyklisk kompressionsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12697-26:2018

Bituminøse belægningsmaterialer - Prøvningsmetoder - Del 26: Stivhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12697-27:2017

Bituminøse belægningsmaterialer - Prøvningsmetoder - Del 27: Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12697-28:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 28: Forberedelse af prøver til bestemmelse af bindemiddelindhold, vandindhold og korngradering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12697-29:2020

Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 29: Bestemmelse af målene på et bituminøst prøvelegeme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori: