652 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 13036-7:2003

Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristika - Prøvningsmetoder - Del 7: Måling af ujævnheder ved vejbelægninger: retskedeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13036-8:2008

Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristika - Prøvningsmetoder - Del 8: Sporkøring og andre afvigelser i tværprofilet, definitioner, metoder for vurdering og rapportering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13043:2003

Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13043/AC:2004

Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 13108-1:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 1: Asfaltbeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-2:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 2: Asfaltbeton til meget tynde lag (BBTM)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-3:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 3: Pulverasfalt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-4:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 4: Asfaltbeton med nedtromlede skærver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-4:2016/AC:2017

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 4: Asfaltbeton med nedtromlede skærver


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13108-5:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 5: Skærvemastiks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-6:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 6: Støbeasfalt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-7:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 7: Drænasfalt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13108-8:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 8: Genbrugsasfalt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13108-9:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 9: Asfalt til tyndlagsbelægning (TBk)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13108-20:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 20: Typeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13108-21:2016

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 21: Fabrikkens egen produktionskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13108-31:2019

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 31: Asfaltbeton med bituminøs emulsion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13197+A1:2014

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Slidsimulator med drejeskive


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13212:2012

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Krav til fabrikkens egen produktionskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13282-1:2013

Hydrauliske bindemidler til vejbygning - Del 1: Hurtigt hærdende hydrauliske bindemidler til vejbygning - Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 13282-2:2015

Hydrauliske bindemidler til vejbygning - Del 2: Normalhærdende hydrauliske bindemidler til vejbygning - Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13282-3:2015

Hydrauliske bindemidler til vejbygning - Del 3: Overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13285:2018

Ubundne blandinger – Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13286-1:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 1: Prøvningsmetoder for laboratoriebestemmelse af referencedensitet og vandindhold - Introduktion, generelle krav og prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13286-2:2011

Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 2: Laboratoriemetoder til bestemmelse af referencedensitet og vandindhold - Proctorforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13286-2/AC:2013

Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 2: Laboratoriemetoder til bestemmelse af referencedensitet og vandindhold - Proctorforsøg


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13286-3:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 3: Prøvningsmetoder for laboratoriebestemmelse af referencedensitet og vandindhold - Vibrationsstampning med kontrollerede parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13286-4:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 4: Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af referencedensitet og vandindhold - Vibrationshammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13286-5:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 5: Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af referencedensitet og vandindhold - Vibrationsbord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13286-7:2004

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 7: Triaksial prøvning af ubundne blandinger ved cyklisk belastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13286-40:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 40: Prøvningsmetode til bestemmelse af den direkte trækstyrke af hydraulisk bundne blandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-41:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 41: Prøvningsmetode til bestemmelse af hydraulisk bundne blandingers trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13286-42:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 42: Prøvningsmetode til bestemmelse af den indirekte trækstyrke for hydraulisk bundne blandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-43:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 43: Prøvningsmetode til bestemmelse af elasticitetskoefficient for hydraulisk bundne blandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13286-44:2003

Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 44: Prøvningsmetode til bestemmelse af alfa-koefficienten for sintrede højovnsslagger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-45:2004

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 45: Prøvningsmetode til bestemmelse af perioden, i hvilken hydraulisk bundne blandinger kan bearbejdes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13286-46:2003

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 46: Prøvningsmetode til bestemmelse af vandindholdsværdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-47:2012

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 47: Prøvningsmetode til bestemmelse af bæreevne, California Bearing Ratio, direkte bæreindeks og lineær udvidelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13286-48:2006

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 48: Prøvningsmetode til bestemmelse af pulveriseringsgrad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-49:2004

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 49: Accelereret svelningsprøve på jord behandlet med kalk og/eller med hydraulisk binder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13286-50:2005

Vejmaterialer – Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – Del 50: Metoder til fremstilling af prøveemner af hydraulisk bundne blandinger ved brug af Proctor-udstyr eller vibrationsbord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-51:2005

Vejmaterialer – Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – Del 51: Metoder til fremstilling af prøveemner med vibrationshammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-52:2005

Vejmaterialer – Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – Del 52: Metode til fremstilling af prøveemner af hydraulisk bundne blandinger ved brug af vibrokompression


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13286-53:2005

Vejmaterialer – Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – Del 53: Metoder til fremstilling af prøveemner af hydraulisk bundne blandinger ved brug af aksial kompression


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 13286-54:2014

Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 54: Prøvningsmetode til bestemmelse af modtagelighed over for frost - Hydraulisk bundne blandingers modstandsevne over for frost og tø


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13459:2012

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Prøveudtagning og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 13472-1:2003

Akustik - Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ - Del 1: Flademåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 13472-2:2010

Akustik - Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ - Del 2: Punktmåling på reflekterende belægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 13473-1:2019

Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler – Del 1: Bestemmelse af gennemsnitsprofildybde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13473-1:2019

Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler – Del 1: Bestemmelse af gennemsnitsprofildybde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 13473-5:2010

Vejbygning - Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler - Del 5: Bestemmelse af sammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13588:2017

Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af bituminøse bindemidlers kohæsion ved pendulprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13596:2004

Fleksible membraner til fugtisolering - Fugtisolering af betonbroer og andre betonkørebaner - Bestemmelse af vedhæftningsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13808:2013

Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13863-1:2004

Vejmaterialer - Betonbelægninger - Del 1: Prøvningsmetode til bestemmelse af tykkelsen af en betonbelægning ved hjælp af opmålingsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13863-2:2004

Vejmaterialer - Betonbelægninger - Del 2: Prøvningsmetode til bestemmelse af adhæsionstrækstyrken mellem to lag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13863-3:2005

Vejmaterialer – Betonbelægninger – Del 3: Prøvningsmetode til bestemmelse af en betonbelægnings tykkelse målt ved hjælp af borekerner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13863-4:2012

Vejmaterialer - Betonbelægninger - Del 4: Prøvningsmetode til bestemmelse af betonvejbelægningers slidstyrke over for pigdæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13877-1:2013

Betonbelægninger - Del 1: Materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13877-2:2013

Betonbelægninger - Del 2: Funktionskrav til betonbelægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13877-3:2005

Betonbelægninger – Del 3: Specifikationer for dyvler, der anvendes i betonbelægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13880-1:2003

Vejmaterialer - Varmt påført fugemateriale - Del 1: Prøvningsmetode til bestemmelse af densitet ved 25 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13880-2:2003

Vejmaterialer - Varmt påført fugemateriale - Del 2: Prøvningsmetode til bestemmelse af konusgennemtrængelighed ved 25 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13880-3:2003

Vejmaterialer - Varmt påført fugemateriale - Del 3: Prøvningsmetode til bestemmelse af elasticitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13880-4:2003

Vejmaterialer - Varmt påført fugemateriale - Del 4 : Prøvningsmetode til bestemmelse af varmemodstandsevne - Ændring i penetrationsværdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13880-5:2004

Vejmaterialer - Varmt påført fugemateriale - Del 5: Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne over for udflydning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13880-6:2019

Smeltbare fuger – Del 6: Metode til forberedelse af prøver til test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00