DS/EN 1317-5 + A2/AC:2012

Vejudstyr - Passive sikkerhedsforanstaltninger - Del 5: Produktkrav til og overensstemmelsesvurdering af autoværn


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 8

Udgivet: 2013-01-25

Godkendelsesdato: 2012-12-12

Internationale relationer : EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 IDT

ICS: 93.080.30 - Vejudstyr og installationer 13.200 - Ulykkes- og katastrofestyring

Varenummer: M266339


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 226/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-349