318 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CLC/R 205-005:1998

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 5: Krav til anvendelse samt markedskrav til infrarød i forbindelse med HBES


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12098-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Regulatorer til varmesystemer – Del 1: Reguleringsudstyr til vandbårne varmeanlæg – Modulerne M3-5, 6, 7, 8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12098-3:2017

Bygningers energieffektivitet – Regulatorer til varmesystemer – Del 3: Regulatorudstyr til elektriske varmeanlæg – Modulerne M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12098-5:2017

Bygningers energieffektivitet – Regulatorer til varmesystemer – Del 5: Varmeanlægskoblinger med programmeret til- og afkobling – Modulerne M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 12098-6:2016

Regulatorer til varmesystemer - Del 6: Ledsager TR prEN 12098-1:2015 - Modul M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 12098-7:2016

Regulatorer til varmesystemer – Del 7: Ledsager TR prEN 12098-3: 2015 – Modul M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 12098-8:2016

Regulatorer til varmesystemer - Del 8: Ledsager TR prEN 12098-5:2015 - Modul M3-5,6,7,8


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13321-1:2013

Åben datakommunikation i bygningsautomation, styringer og bygningsadministration - Elektroniske systemer i boliger og bygninger - Del 1: Produkt- og systemkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC 14543-3-3:2007

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 3-3: Brugerproces til netværksbaseret kontrol af HES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 14543-3-4:2007

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 3-4: Systemmanagement - Managementprocedurer til netværksbaseret kontrol af HES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 14543-3-5:2007

Informationsteknologi - Elektronisk system til boligen (HES) arkitektur - Del 3-5: Media og media afhængige lag - Power line (lysnet) for netværksbaseret kontrol for HES Klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 14543-3-6:2007

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 3-6: Media og mediaafhængige lag - Snoede par til netværksbaseret kontrol af HES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 14543-3-7:2007

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 3-7: Media og mediaafhængige lag - Radiofrekvens til netværksbaseret kontrol af HES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC TR 14543-4:2003

Informationsteknologi - Husholdningselektroniksystemers (HES) arkitektur - Del 4: Huse og bygningers automatisering i en bygning til blandet anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 14543-4-1:2008

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 4-1: Kommunikationslag - Applikationslag for udvidet netværkskontroludstyr af HES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/IEC 14543-4-2:2008

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 4-2: Kommunikationslag - Transport, netværk og generelle dele af datalinklaget for udvidet netværkskontroludstyr af HES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 14543-5-4:2011

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 5-4: Intelligent gruppering og ressourcedeling for HES-klasse 2 og 3 - Validering af enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO/IEC 14543-5-6:2012

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 5-6: Intelligent gruppering og ressourcedeling for HES klasse 2 og klasse 3 - Servicetype


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.225,00

DS/ISO/IEC 14543-5-21:2012

Informationsteknologi - Arkitektur for elektronisk system til boligen (HES) - Del 5-21: Intelligent gruppering og ressourcedeling for HES klasse 2 og klasse 3 - Applikationsprofil - AV-profil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14597:2012

Temperaturstyringsenheder og temperaturbegrænsere til varmeanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC 14762:2009

Informationsteknologi - Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Krav til funktionssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14908-1:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 1: Protokolstak


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/EN 14908-2:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 2: Twisted Pair-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14908-3:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, regulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 3: Power Line Channel-specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14908-4:2014

Åben datakommunikation i bygningsautomation, regulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 4: IP-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14908-5:2009

Åben datakommunikation i bygningsautomatik, styring, regulering og bygningsadministrationsvejledning - Bygningsnetværksprotokol - Del 5: Implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14908-6:2015

Åben datakommunikation inden for bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration - Bygningsnetværksprotokol - Del 6: Anvendelseselementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.895,00

DS/EN 14908-7:2019

Åben datakommunikation inden for bygningsautomation, bygningsregulering og bygningsadministration – Bygningsnetværksprotokol – Del 7: Kommunikation over internetprotokoller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 15045-2:2012

Informationsteknologi - Port til elektronisk system til boligen (HES) - Del 2: Modulopbygning og protokol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 15067-3:2012

Informationsteknologi - Applikationsmodel for et elektronisk system til boligen (HES) - Del 3: Model for et efterspørgsel-svar-energiledelsessystem for HES


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TS 15231:2006

Åben datakommunikation i bygningsautomatik, styring og bygningsadministration - Mapping mellem Lonworks og BACnet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15232-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Del 1: Indvirkning fra bygningsautomation, bygningsstyring og bygningsadministration – Modulerne M10-4,5,6,7,8,9,10


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TR 15232-2:2016

Bygningers energieffektivitet – Del 2: Ledsagende TR til prEN 15232-1:2015 – Modul M10-4,5,6,7,8,9,10


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15500-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Styring af varme, ventilation og aircondition – Del 1: Elektroniske styringer beregnet til individuelle zoner – Modul M3-5, M4-5, M5-5


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15500-2:2016

Bygningers energieffektivitet – Styring af varme, ventilation og aircondition – Del 2: Ledsagende TR til prEN 15500-1:2015 – Modul M3-5,M4-5,M5-5


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 15810:2009

Grafiske symboler til brug på integreret bygningsautomatikudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16484-1:2010

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring (BACS) - Del 1: Projektspecifikation og -implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16484-2:2004

Bygningsautomatik og bygningsautomatiksystemer - Del 2: Hardware


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 16484-3:2005

Bygningsautomatik og bygningsautomatiksystemer (BACS) - Del 3: Funktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 16946-1:2017

Bygningers energieffektivitet – Inspektion af automation, regulering og teknisk bygningsadministration – Del 1: Modul M10-11


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16946-2:2016

Bygningers energieffektivitet – Inspektion af bygningsautomation, bygningsregulering og teknisk bygningsadministration – Del 2: Ledsagende TR til prEN 16946-1:2015 – Modul M10-11


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16947-1:2017

Bygningers energieffektivitet – BMS-system – Del 1: Modul M10-12


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16947-2:2016

BMS-system – Del 2: Ledsagende TR til prEN 16947-1:2015 – Modul M10-12


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 18012-2:2012

Informationsteknologi - Elektronisk system til boligen (HES) - Vejledning om produkters interoperabilitet - Del 2: Klassifikation og model for anvendelsesinteroperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50065-4-4:2003

Signalering på lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 4-4: Lavspændingsfilter - Impedansfilter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50065-4-5:2003

Signalering på lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 4-5: Lavspændingsfilter - Segmenteringsfilter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50065-4-6:2004

Signalering på lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 4-6: Afkoblingsfiltre til lavspænding - Fasekobling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50065-4-7:2005

Signalering på elektriske lavspændingsinstallationer i frekvensområderne 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz - Del 4-7: Transportable afkoblingsfiltre til lavspænding - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 50065-4-7/Corr:2007

Signalering på elektriske lavspændingsinstallationer i frekvensområderne 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz - Del 4-7: Transportable afkoblingsfiltre til lavspænding - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 50090-1:2011

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 1: Standardiseringsstruktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 50090-3-1:1995

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Del 3-1: Applikationsaspekter. Introduktion til applikationsstrukturen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50090-3-2:2004

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 3-2: Anvendelsesevne - Brugerproces til HBES, klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50090-3-3:2009

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 3-3: Anvendelsesaspekter - HBES-interworking-model og fælles HBES-datatyper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50090-3-4:2017

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) – Del 3-4: Informationssikkerhed for applikationslag, tjeneste, konfiguration og ressourcer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50090-3-4:2017/AC:2018

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) – Del 3-4: Informationssikkerhed for applikationslag, tjeneste, konfiguration og ressourcer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50090-4-1:2004

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 4-1: Medieuafhængige lag - Anvendelseslag til HBES, klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 50090-4-2:2004

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 4-2: Medieuafhængige lag - Transportlag, netværkslag og generelle dele af dataoverførelselslag til HBES, klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50090-4-3:2015

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 4-3: Medieuafhængige lag - Kommunikation over IP


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50090-5-1:2020

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) – Del 5-1: Medier og medieafhængige lag – Ledninger til HBES-klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50090-5-2:2020

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) – Del 5-2: Medier og medieafhængige lag – Netværksbaseret på HBES-klasse 1, parsnoet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50090-5-3:2016

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 5-3: Medier og medieafhængige lag - Radiofrekvens til HBES klasse 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50090-6-1:2017

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) – Del 6-1: Grænseflader – Webservice-grænseflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50090-7-1:2004

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) - Del 7-1: Systemstyring - Styring af procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 50344-1:2001

Rutineprøvninger til kontrol inden for bemyndigelsesområdet af EN 60730-serien - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50344-1:2001/cor:2001

Rutineprøvninger til kontrol inden for bemyndigelsesområdet af EN 60730-serien - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC/TR 50412-1:2007

Kommunikationsudstyr og -systemer på stærkstrømsledninger til brug i lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 1,6 MHz til 30 MHz - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50412-2-1:2005

Kommunikationsudstyr og -systemer på stærkstrømsledninger til brug i lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 1,6 MHz til 30 MHz - Del 2-1: Bolig-, erhvervs- og industrimiljø - Immunitetskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50412-2-1:2005/AC:2009

Kommunikationsudstyr og -systemer på stærkstrømsledninger til brug i lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 1,6 MHz til 30 MHz - Del 2-1: Bolig-, erhvervs- og industrimiljø - Immunitetskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning: