DS/EN 295-7:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver kravene til glaserede lerrør og samlinger for rørmuffer for nedgravede afløbsledninger til bortledning af spildevand (inklusive husholdningsspildevand, overfladevand og regnvand) under gravitation og periodisk hydraulisk overtryk eller under vedvarende lavt hovedtryk.


Antal sider: 32

Udgivet: 2013-05-16

Godkendelsesdato: 2013-02-26

Internationale relationer : EN 295-7:2013 IDT

ICS: 23.040.50 - Rørledninger og fittings af andre materialer 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer

Varenummer: M246247


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 165/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-315