DS/EN 13101:2003

Stigtrin til underjordiske adgangsrum - Krav, mærkning, prøvning og overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer generelle krav og prøvningsmetoder for stigtrin fremstillet af støbejern, stål eller aluminium til nedløbsbrønde eller andre adgangsrum. Denne standard specificerer ydeevnekriterier for mekanisk stabilitet og forebyggelse mod fald. Tilsvarende prøvningsmetoder og overensstemmelsesvurdering er inkluderet i standarden. Trinnene angivet i standarden er passende til anvendelse i kloak-, overflade- og drikkevandsmiljøer og underlagt kravene fra de nationale standarder. Hvor trin skal bruges i specielle rustmiljøer, fx industrielle afløb, kan det være nødvendigt med tillægskrav. Denne standard omhandler ikke trin formet i præfabrikerede huller af det samme materiale.

Antal sider: 40

Udgivet: 2003-04-08

Godkendelsesdato: 2003-02-04

Internationale relationer : EN 13101:2002 IDT

ICS: 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer 97.145 - Stiger

Varenummer: 36257


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 165

Dansk udvalg

DS/S-315