DS/EN 14396:2004

Faste stiger til brønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard omhandler permanent monterede stiger i brønde. Standarden angiver ydeevnekriterier for den mekaniske stabilitet og modstandsevne forudsat beskyttelse imod fald. Stigerne angivet i denne europæiske standard er passende til anvendelse i kloak-, regn-, overflade- og drikkevandsmiljøer, og underlagt kravene fra de nationale standarder.

Antal sider: 36

Udgivet: 2004-05-12

Godkendelsesdato: 2004-04-29

Internationale relationer : EN 14396:2004 IDT

ICS: 93.025 - Eksterne vandledningssystemer 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer 97.145 - Stiger

Varenummer: 49640


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 165

Dansk udvalg

DS/S-315