DS/EN 295-5:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver kravene til perforerede rør og kompatible fittings af glaseret ler med eller uden muffe til brug i landræn og dræning af affaldspladser. De anvendes også til nedsivning i jorden. Denne standard angiver forskellige styrkeklasser og perforeringsområder.


Antal sider: 24

Udgivet: 2013-05-16

Godkendelsesdato: 2013-02-26

Internationale relationer : EN 295-5:2013 IDT

ICS: 23.040.50 - Rørledninger og fittings af andre materialer 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer

Varenummer: M246245


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 165/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-315