DS/EN 295-6:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard omfatter komponenter til nedgangs- og inspektionbrønde af glaseret ler til nedgravede afløbsledninger til bortledning af spildevand (inklusive husholdningsspildevand, overfladevand og regnvand) ved gravitation og periodisk hydraulisk overtryk eller under vedvarende lavt hovedtryk.


Antal sider: 28

Udgivet: 2013-05-16

Godkendelsesdato: 2013-02-26

Internationale relationer : EN 295-6:2013 IDT

ICS: 23.040.50 - Rørledninger og fittings af andre materialer 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer

Varenummer: M246246


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 165/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-315