453 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 16:1975

Akustik. Standard referencetone. (Standard tonehøjde) (Kammertonen)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS-håndbog 153.1:2005

DS-håndbog 153.1:2005

Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 1


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.674,75

DS/ISO 226:2004

Akustik - Normalkurver for toner med samme hørestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 266:1997

Akustik. Normalfrekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 362-3:2016

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 3: Måling indendørs af køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 389-1:2018

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 1: Høretærskler for rene toner ved brug af supra-aurale øretelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-2:1997

Akustik. Reference for nulpunkt ved kalibrering af audiometriudstyr. Del 2: Referenceækvivalentlydtryk for rene toner og insert earphones


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-3:2016

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 3: Høretærskler for rene toner målt med benledningsvibratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste