450 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 11688-1:2009

Akustik - Anbefalet praksis for design af støjsvagt maskineri og udstyr - Del 1: Planlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11688-2:2002

Akustik - Anbefalet praksis for design af støjsvagt maskineri og udstyr - Del 2: Introduktion til de fysiske principper for støjsvagt design


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 11689:1997

Akustik. Procedure for sammenligning af støjemissionsdata for maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11689/AC:2009

Akustik - Procedure for sammenligning af støjemissionsdata for maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11690-1:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 1: Strategier for støjbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11690-1:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 1: Strategier for støjbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11690-2:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 2: Støjbekæmpende foranstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11690-2:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 2: Støjbekæmpende foranstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11690-3:1999

Akustik. Anbefalet praksis for design af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri. Del 3: Lydudbredelse og beregning af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11691:2020

Akustik – Støjreduktion – Kanallyddæmpere – Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium – Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 11691:2020

Akustik – Støjreduktion – Kanallyddæmpere – Bestemmelse af indsætningstab i laboratorium – Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TS 11819-3:2021

Akustik – Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj – Del 3: Referencedæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11820:1997

Akustik. In situ-målinger af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11821:1997

Akustik. Støjreduktion. Flytbare skærme. In situ-måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11904-1:2003

Akustik - Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret - Del 1: Måling med mikrofon i øret (MIRE-teknik)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11904-2:2004 (Gældende til og med: 30-09-2021)

Akustik - Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret - Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende til og med: 30-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11904-2:2021

Akustik – Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret – Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11904-2:2021

Akustik – Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret – Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11957:2009

Akustik - Støjreduktion - Kabiner - Laboratorie- og in situ-målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 12001:2009

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Regler for udarbejdelse og præsentation af støjmålemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12913-1:2014

Akustik - Soundscape - Del 1: Definitions- og begrebsramme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TS 12913-2:2018

Akustik – Soundscape – Del 2: Krav til dataindsamling og rapportering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 12913-3:2019

Akustik – Soundscape – Del 3: Dataanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TS 13471-1:2017

Akustik – Temperaturindflydelse på målinger af dæk-vej-støj – Del 1: Temperaturkorrektion ved anvendelse af CPX-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13472-1:2003

Akustik - Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ - Del 1: Flademåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 13472-2:2010

Akustik - Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ - Del 2: Punktmåling på reflekterende belægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 13473-1:2019

Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler – Del 1: Bestemmelse af gennemsnitsprofildybde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13475-1:2000

Akustik. Stationære sirener til udendørs brug. Del 1: Feltmålinger til bestemmelse af lydemission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TS 13475-2:2002

Akustik - Stationære sirener til udendørs brug - Del 2: Præcisionsmetode til bestemmelse af lydemission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14163:1999

Akustik. Retningslinier for støjkontrol ved brug af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14257:2002

Akustik - Bestemmelse af lydudbredelseskurver til vurdering af lydforhold i arbejdslokaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15664:2003

Akustik - Støjbekæmpelse - Planlægning og projektering af udendørs produktionsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 15665:2003

Akustik - Lydisolering af rør, ventiler og flanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 15665/Corr.1:2004

Akustik - Lydisolering af rør, ventiler og flanger


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/TS 15666:2021

Akustik – Vurdering af støjgener ved hjælp af sociale og socioakustiske undersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 15667:2000

Akustik. Retningslinier for støjdæmpende indkapslinger og kabiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15927:2011

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16254:2016

Akustik – Måling af støj fra motorkøretøjer af kategori M og N ved stilstand og kørsel ved lav hastighed – Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16832:2006

Akustik - Hørestyrkebestemmelse ved skaleringsforsøg med intervalskala


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 17201-1:2018

Akustik – Støj fra skydebaner – Del 1: Bestemmelse af kildestyrke af mundingsknald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 17201-2:2006

Akustik - Støj fra skydebaner - Del 2: Beregning af kildedata for mundingsknald og projektilstøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 17201-3:2019

Akustik – Støj fra skydebaner – Del 3: Beregning af lydudbredelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17201-3:2019

Akustik – Støj fra skydebaner – Del 3: Beregning af lydudbredelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17201-4:2006

Akustik - Støj fra skydebaner - Del 4: Beregning af projektilstøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 17201-5:2010

Akustik - Støj fra skydebaner - Del 5: Håndtering af støjforhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 17208-1:2016

Undervandsakustik – Målestørrelser og metoder til beskrivelse og måling af undervandsstøj fra skibe – Del 1: Krav til præcisionsmålinger på dybt vand med henblik på sammenligning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 17208-2:2019

Undervandsakustik – Målestørrelser og metoder til beskrivelse og måling af undervandsstøj fra skibe – Del 2: Bestemmelse af kilde fra målinger på dybt vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 17534-1:2015

Akustik - Software til beregning af lyd udendørs - Del 1: Kvalitetskrav og kvalitetssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 17534-3:2015

Akustik - Software til beregning af lyd udendørs - Del 3: Anbefalinger til kvalitetssikret implementering af ISO 9613-2 i software i henhold til ISO 17534-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 17534-4:2020

Akustik – Software til beregning af lyd udendørs – Del 4: Anbefalinger til kvalitetssikret implementering af Kommissionens direktiv (EU) 2015/996 i software i henhold til ISO 17534-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 17624:2004

Akustik - Retningslinjer for støjbekæmpelse i kontorer og arbejdslokaler ved hjælp af støjskærme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 18405:2017

Undervandsakustik - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 18406:2017

Undervandsakustik – Måling af udstrålet undervandsstøj fra installation af pæle ved hjælp af hammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/PAS 20065:2016

Akustik – Objektiv metode til vurdering af hørbarhed af toner i støj – Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 20270:2019

Akustik – Karakterisering af kilder til konstruktionsbåren lyd og vibration – Indirekte måling af blokerede kræfter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 20906:2010

Akustik - Uovervågede målinger af flystøj nær lufthavne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 20906/Amd. 1:2013

Akustik - Uovervågede målinger af flystøj nær lufthavne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 22955:2021

Akustik – Åbne kontorrums akustiske kvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 25417:2008

Akustik - Definitioner af grundlæggende størrelser og begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 26101:2017

Akustik – Prøvningsmetoder til kvalificering af fritfeltsmiljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 26101-1:2021

Akustik – Prøvningsmetoder til kvalificering af akustisk miljø – Del 1: Kvalificering af fritfeltsmiljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 27574-1:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 1: Generelle betragtninger og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 27574-2:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 2: Individuelt deklarerede maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 27574-3:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 3: Gruppedeklarerede maskiner (forenklet metode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 27574-4:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 4: Gruppedeklarerede maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 28961:2012

Akustik - Statistisk fordeling af høretærskler for otologisk normale personer i alderen fra 18 år til 25 år i frit felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 80000-2:2019

Fysiske størrelser og enheder – Del 2: Matematik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 80000-3:2019

Fysiske størrelser og enheder – Del 3: Rum og tid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00