450 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 1680:2014

Akustik - Metode til måling af luftbåren støj fra roterende elektriske maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1683:2015

Akustik - Referencestørrelser for niveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1746:1999

Akustik. Vejledning til udarbejdelse af afsnit vedrørende støj i standarder for maskinsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1996-1:2016

Akustik - Beskrivelse, måling og vurdering af ekstern støj - Del 1: Grundlæggende størrelser og vurderingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 1999:2014

Akustik - Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 2922:2001 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2922:2020

Akustik – Måling af skibsstøj fra fartøjer beregnet til indre vandveje og havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2922:2020

Akustik – Måling af skibsstøj fra fartøjer beregnet til indre vandveje og havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 2922/A1:2013 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00