445 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 16:1975

Akustik. Standard referencetone. (Standard tonehøjde) (Kammertonen)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS-håndbog 153.1:2005

DS-håndbog 153.1:2005

Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 1


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.674,75

DS/ISO 226:2004

Akustik - Normalkurver for toner med samme hørestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 266:1997

Akustik. Normalfrekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 362-3:2016

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 3: Måling indendørs af køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 389-1:2018

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 1: Høretærskler for rene toner ved brug af supra-aurale øretelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-2:1997

Akustik. Reference for nulpunkt ved kalibrering af audiometriudstyr. Del 2: Referenceækvivalentlydtryk for rene toner og insert earphones


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-3:2016

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 3: Høretærskler for rene toner målt med benledningsvibratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-4:1999

Akustik. Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre. Del 4: Referenceniveauer for smalbåndsstøj til maskering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-5:2006

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 5: Høretærskler for rene toner i frekvensområdet 8 kHz til 16 kHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-6:2007

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 6: Høretærskler for prøvningssignaler af kort varighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 389-7:2019

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 389-7:2019

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-8:2004

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometrisk udstyr - Del 8: Høretærskler for rene toner og circum-aurale hovedtelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-9:2009

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 9: Anbefalede målebetingelser ved bestemmelse af referenceværdier for høretærskler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 532-1:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 1: Zwicker-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 532-2:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 2: Moore-Glasberg-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 797:1986

Akustik. Bedømmelse af støjeksponering på arbejdspladsen med henblik på hørebeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 1680:2014

Akustik - Metode til måling af luftbåren støj fra roterende elektriske maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1683:2015

Akustik - Referencestørrelser for niveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1746:1999

Akustik. Vejledning til udarbejdelse af afsnit vedrørende støj i standarder for maskinsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1996-1:2016

Akustik - Beskrivelse, måling og vurdering af ekstern støj - Del 1: Grundlæggende størrelser og vurderingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 1999:2014

Akustik - Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 2922:2001 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2922:2020

Akustik – Måling af skibsstøj fra fartøjer beregnet til indre vandveje og havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2922:2020

Akustik – Måling af skibsstøj fra fartøjer beregnet til indre vandveje og havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 2922/A1:2013 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 2923:1997

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2923/Cor.:1998

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3740:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder – Retningslinjer for brugen af grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 3741:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetoder til efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Små flytbare kilder - Teknikermetoder - Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 3743-1:2010

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk – Små flytbare kilder – Teknikermetoder – Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3743-2:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Små flytbare kilder – Teknikermetode – Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 3743-2:2018

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Små flytbare kilder – Teknikermetode – Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3744:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Teknikermetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3745:2012

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3745:2012/A1:2017

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3746:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 4869-1:2018

Akustik - Høreværn - Del 1: Subjektiv metode til måling af lyddæmpning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 4869-2:2018

Akustik - Høreværn - Del 2: Beregning af det A-vægtede lydtrykniveau ved øret ved brug af høreværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 4869-3:2007

Akustik - Høreværn - Del 3: Måling af høreværnsdæmpning (kop-type) ved anvendelse af en testopsats


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 4869-5:2007

Akustik - Høreværn - Del 5: Metode til estimering af støjreduktion ved hjælp af uerfarne forsøgspersoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 4869-6:2019

Akustik – Høreværn – Del 6: Bestemmelse af lyddæmpning af ørekopper med aktiv lyddæmpning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4871:2009

Akustik - Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 5128:1980

Akustik. Måling af støj i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 5129:2002

Akustik - Måling af støj i fly


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 5129/Amd 1:2013

Akustik - Måling af støj i fly


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 5130:2019

Akustik – Måling af lydtrykniveau fra stillestående motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 5136:2009

Akustik - Ventilationskomponenter - Bestemmelse af lydeffekt i ventilationskanaler ved kanalmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 6926:2016

Akustik - Krav til ydeevne og kalibrering af referencelydkilder til brug ved bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 6926:2016/A1:2020

Akustik – Krav til ydeevne og kalibrering af referencelydkilder til brug ved bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 7029:2017

Akustik - Statistisk fordeling af høretærskler relateret til alder og køn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7196:1995

Akustik. Frekvensvægtning til brug ved måling af infralyd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 7235:2009

Akustik - Procedurer for laboratoriemåling af kanallyddæmpere og ventilationsarmaturer - Indsætningsdæmpning, strømningsstøj og totalt tryktab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 7574-1:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 1: Generelle betragtninger og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7574-2:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 2: Individuelt deklarerede maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7574-3:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 3: Gruppedeklarerede maskiner (forenklet metode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 7574-4:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 4: Gruppedeklarerede maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7779:2018

Akustik – Måling af støj fra IT- og telekommunikationsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 8253-1:2010

Akustik - Audiometri - Del 1: Toneaudiometri