177 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/INF 10:1980

Vejledende regler for sensorisk analytiske bedømmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2602:1981

Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 2854:1980

Statistisk fortolkning af data. Estimationsmetoder og test for middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 2859-1+Cor.1:2001

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 2859-1/Amd 1:2011

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2859-2:2020

Metoder til stikprøveinspektion ved alternativ variation – Del 2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 2859-3:2005

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 3: Procedurer for overspringelse af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 2859-4:2020

Metoder for stikprøveinspektion ved hjælp af attributter – Del 4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2859-5:2006

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 5: System af sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 3494:1980

Statistisk fortolkning af data - Styrke af test vedrørende middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3534-1:2007

Statistik - Ordliste og symboler - Generelle statistiske termer og termer for sandsynlighedsteori


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-2:2007

Statistik - ordliste og symboler - Del 2: Anvendt statistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3534-3:2013

Statistik - Ordliste og symboler - Del 3: Forsøgsplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-4:2014

Statistik - Ordliste og symboler - Del 4: Stikprøveundersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3951-1:2013

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 1: Specifikation af enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier for en kvalitetsegenskab og en AQL-værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 966,00

DS/ISO 3951-2:2013

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 3951-3:2007

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 3: Dobbelt-stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3951-4:2011

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 3951-5:2007

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 5: Sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion ved måling med kontinuert variation (kendt standardafvigelse)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5479:2004

Statistisk fortolkning af data - Test for afvigelse fra normalfordelingen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-1:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5725-1/Cor.1:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-2:2019

Nøjagtighed af målemetoder og -resultater (korrekthed og præcision) – Del 2: Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed af standardiserede målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-3:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-3/Corr.1:2002

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-4:2020

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater – Del 4: Grundlæggende metoder til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-5:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-5/Corr. 1:2005

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-6:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-6/Corr. 1:2010

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 7870-1:2019

Kontrolkort – Del 1: Generelle retningslinjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 7870-2:2013

Kontrolkort - Del 2: Shewhartkontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 7870-3:2020

Kontrolkort – Del 3: Godkendelseskontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 7870-4:2011

Kontrolkort - Del 4: CUSUM-kort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7870-5:2014

Kontrolkort - Del 5: Specialiserede kontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7870-6:2016

Kontrolkort - Del 6: EWMA-kontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7870-7:2020

Kontrolkort – Del 7: Multivariate kontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7870-8:2017

Kontrolkort – Del 8: Kontrolkort til korte serier og små blandede partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 7870-9:2020

Kontrolkort – Del 9: Kontrolkort anvendt til autokorrelation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 8550-1:2007

Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 1: Godkendelsesinspektion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 8550-2:2007

Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 2: Måling med alternativ variation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TR 8550-3:2007

Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 3: Måling med kontinuert variation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10576-1:2003

Statistiske metoder - Retningslinjer for vurdering af overensstemmelse med specificerede krav - Del 1: Almene principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 10725:2001

Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 11453+Cor.1:2000

Statistisk fortolkning af data. Prøvninger og konfidensintervaller for relative hyppigheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 11462-1:2007

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 1: Forudsætninger og aktiviteter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 11462-2:2010

Retningslinjer for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 2: Katalog over værktøjer og teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TR 11462-3:2020

Vejledning om, hvordan kontrol af statistiske processer (SPC) implementeres – Del 3: Referencedatasæt til SPC-softwarevalidering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 11648-1:2003

Statistiske metoder ved stikprøveudtagning fra bulkmateriale - Del 1: Grundlæggende principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 11648-2:2002

Statistiske metoder ved stikprøveudtagning fra bulkmateriale - Del 2: Stikprøve fra materiale på partikelform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 11843-1:2003

Detektionsevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11843-1/Corr.1:2004

Detektionsevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11843-2:2003

Detektionsevne - Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11843-2/Corr. 1:2007

Detektionsevne - Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11843-3:2003

Detektionsevne - Del 3: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibreringsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11843-4:2004

Detektionsevne - Del 4: Metodik til sammenligning af den mindste detekterbare værdi med en given værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11843-5:2008

Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11843-5:2008/Amd 1:2017

Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11843-6:2019

Detektionsevne – Del 6: Metode til bestemmelse af den kritiske værdi og den mindste målbare værdi i Poissonfordelte målinger ved tilnærmet normalfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11843-7:2018

Detektionsevne – Del 7: Metodik baseret på instrumentel støjs stokastiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 12845:2010

Udvalgte illustrationer af fraktionelle faktorforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TR 12888:2012

Udvalgte illustrationer af studier i målingers repeterbarhed og reproducerbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13053-1:2011

Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma - Del 1: DMAIC-metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 13053-2:2011

Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma - Del 2: Værktøjer og teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 13519:2012

Vejledning i udvikling og brug af ISO-publikationer om statistik understøttet af software


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13528:2015

Statistiske metoder til brug ved præstationsprøvning baseret på laboratoriesammenligninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/TR 13587:2012

Tre statistiske fremgangsmåder til vurdering og fortolkning af måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 14468:2011

Udvalgte eksempler på overensstemmelsesanalyser af attributter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16269-4:2010

Statistisk fortolkning af data - Del 4: Påvisning og behandling af outliere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00