DS/ISO 55002:2018

Asset management – Ledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 55001


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

Hvad handler DS/ISO 55002 om?

DS/ISO 55002 indeholder vejledning i anvendelse af et ledelsessystem for asset management, herefter
benævnt “asset management-system”, i overensstemmelse med kravene i ISO 55001.
Dette dokument indeholder forklarende tekst, som tydeliggør kravene i ISO 55001, og understøtter
implementeringen af disse krav gennem eksempler. Det indeholder ikke vejledning om styring af
bestemte aktivtyper.

Hvem henvender DS/ISO 55002 sig til? 

Vejledningen i dette dokument kan anvendes af:
a) parter, der er involveret i etablering, implementering, drift, vedligeholdelse og forbedring af et
asset management-system.
b) parter, der er involveret i levering af asset management-aktiviteter, herunder serviceudbydere.

Generel information om asset management og information om den terminologi, der gælder for dette
dokument, er indeholdt i ISO 55000.

Hvad er et aktiv?

Et aktiv er noget, der har potentiel eller faktisk værdi for en organisation. Asset management gør
det muligt for en organisation at skabe værdi af aktiverne ved opfyldelsen af organisationens
mål. Organisationen anvender et asset management-system til at lede, koordinere og styre asset
management-aktiviteter.

Hvem kan etablere et asset management system?

Et asset management-system kan etableres af enhver organisation, fx enkeltmandsvirksomhed,
selskab, firma, virksomhed, myndighed, partnerskab, velgørende organisation eller institution, eller en del eller
kombination deraf, hvad enten de er indregistrerede eller ej, offentlige eller private. Organisationen kan fx være
ejeren eller forvalteren af et aktiv, et driftsselskab, en serviceudbyder, et datterselskab, en alliance eller et joint
venture.

Asset management, asset management-systemet og aktivporteføljen bør afstemmes med og understøtte
opfyldelse af organisationens mål og virksomhedsplanen.
Organisationens mål udvikles generelt som led i organisationens planlægningsaktiviteter på strategisk
niveau og er indeholdt i dokumenteret information i en virksomhedsplan. Organisationens mål udgør
en vigtig del af asset management-systemets rammer og vilkår og er udgangspunktet for fastlæggelse
af asset management-målene.

Forståelse af organisationens rammer og vilkår gør det muligt for organisationen at udforme,
implementere og vedligeholde asset management, asset management-systemet og aktiverne i
overensstemmelse med organisationens formål og mål samt interessenternes behov og krav.


Beskrivelse

This document gives guidelines for the application of an asset management system, in accordance with the requirements of ISO 55001.
This document can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations.
NOTE 1 – This document is intended to be used for managing physical assets in particular, but it can also be applied to other asset types.
NOTE 2 – This document does not provide financial, accounting or technical guidance for managing specific asset types, however, in Annex F information is provided on the relationship between the financial and non-financial asset management functions.
NOTE 3 – For the purposes of ISO 55000, ISO 55001 and this document, the term "asset management system" is used to refer to a management system for asset management.


Antal sider: 86

Udgivet: 2018-12-07

Godkendelsesdato: 2018-12-05

Internationale relationer : ISO 55002:2018 IDT

ICS: 03.100.01 - Virksomhedsorganisation og virksomhedsledelse. Generelt

Varenummer: M329605


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 251

Dansk udvalg

DS/S-861

Indgår i