DS/CEN/TS 16637-2:2014

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Del 2: Horisontal dynamisk overfladeudvaskningsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne tekniske specifikation specificerer en dynamisk overflade perkolattest (DSLT), hvor formålet er at fastlægge afgivelse per unit overfladeareal som en funktiontid af uorgqnisk og/eller ikke-flygtige organiske substancer fra et monolitisk, plade- eller folielignende produkt, når det sættes i kontakt med en vandopløsning (udvaskning). Prøvningsmetoden er ikke anvendelig ved substanser, som er flygtige ved omsluttende forhold.

Under revision


Antal sider: 64

Udgivet: 2014-09-25

Godkendelsesdato: 2014-09-18

Internationale relationer : CEN/TS 16637-2:2014 IDT

ICS: 13.040.20 - Omgivende luft 19.040 - Miljøprøvning 91.100.01 - Byggematerialer. Generelt

Varenummer: M273374


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 351
  • CEN/TC 351/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-417