DS/EN 1504-4:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 4: Konstruktiv forstærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til identifikation, ydeevne (inklusive holdbarhedsaspekter) og sikkerhed for produkter og systemer, der bruges ved konstruktiv limning af konstruktionsmaterialer til betonkonstruktioner.


Antal sider: 60

Udgivet: 2007-08-17

Godkendelsesdato: 2007-06-08

Internationale relationer : EN 1504-4:2004 IDT

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M208652


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 8/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-328

Indgår i

  • DS-håndbog 134.3.3:2007
    Beton - Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Produkter, kvalitetskontrol og udførelse

  • DS-håndbog 134.3.3:2020
    Beton – Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse