DS/EN 1504-6:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 6: Forankring af armerede stænger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af EN 1504 angiver krav til identifikation, ydeevene (inklusive holdbarhed) og sikkerhed for produkter og systemer der skal bruges til forankring af armerede stænger som benyttes til styrkelse af konstruktionen for at sikre sammenhæng af armerede betonkontruktioner.


Antal sider: 44

Udgivet: 2007-04-26

Godkendelsesdato: 2007-03-09

Internationale relationer : EN 1504-6:2006 IDT

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M219978


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 8/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-328

Indgår i

  • DS-håndbog 134.3.3:2007
    Beton - Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Produkter, kvalitetskontrol og udførelse

  • DS-håndbog 134.3.3:2020
    Beton – Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse