DS/EN 1504-7:2007

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Defintioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 7: Beskyttelse mod armeringskorrosion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af EN 1504 angiver krav til identifiktion og ydeevne (inklusive holdbarhedshensyn) for produkter og systemer til aktiv og barrier belægning til beskyttelse af eksisterende ubelagt stålforstærkning og indstøbt stål i betonkonstruktioner under reparation.


Antal sider: 36

Udgivet: 2007-05-14

Godkendelsesdato: 2007-03-09

Internationale relationer : EN 1504-7:2006 IDT

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M219980


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 8/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-328

Indgår i

  • DS-håndbog 134.3.3:2007
    Beton - Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Produkter, kvalitetskontrol og udførelse

  • DS-håndbog 134.3.3:2020
    Beton – Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse