DS/EN 1341:2013

Fliser af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer ydeevnekrav og de tilhørende prøvningsmetoder for alle naturstensfliser til brug for udendørs belægninger.
Udendørs belægninger omfatter alle belægninger, der sædvanligvis benyttes ved vejarbejder så som fortove og trafikkerede arealer, udendørs pladser og tilsvarende.

Se iøvrigt engelsk abstract


Antal sider: 72

Udgivet: 2013-01-18

Godkendelsesdato: 2013-01-09

Internationale relationer : EN 1341:2012 IDT

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M236855


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 178/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-472

Indgår i