DS/INF 171:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1917 og DS 2420-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

Beskrivelse

Denne DS/INF 171 er en sammenskrivning af DS/EN 1917 – Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced.og DS 2420-2 – Nedgangs- og inspektionsbrønde af beton, uarmere-de, armerede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917.

DS/INF 171 gælder for præfabrikerede elementer til inspektionsbrønde, hvor dybden ikke overstiger 2 meter, og nedgangsbrønde med cirkulært, rektangulært (med eller uden affasede eller afrundede hjørner) eller el-lipseformet indvendigt tværsnit, uarmerede, stålfiberarmerede eller armerede med nominel diameter og nor-mal længde, der ikke overstiger DN 1250 mm (cirkulære) og LN 1250 mm (rektangulært eller elliptisk tvær-snit). Standarden anvendes hovedsageligt i forbindelse med etablering af gravitationsledninger eller lednin-ger, hvor der lejlighedsvist er et lavere overtryk – i områder med bil- eller fodgængertrafik, til afløbssystemer til bortledning af spildevand, regnvand og overfladevand.

Den dækker desuden øvrige brøndkomponenter af beton, der indgår i danske afløbs- og afvandingsprojek-ter.

Antal sider: 96

Udgivet: 2008-12-01

Godkendelsesdato: 2008-10-28

Internationale relationer :

ICS: 91.100.30 - Beton og betonprodukter 93.030 - Eksterne vand- og afløbssystemer

Varenummer: M234769


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-472