DS 1136:2013

Brolægning og belægningsarbejder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 640,00

Hvad handler DS 1136 om?

Denne standard har til formål at fastlægge krav til projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og udførelse af brolægning, herunder kantbegrænsninger og belægninger på gader og veje, fortove og overkørsler, pladser, parker og haver med brosten, chaussebrosten, knoldebro, mosaiksten samt fliser, klinker og belægningssten. Standarden gælder primært for nyt arbejde, men vil også kunne anvendes som grundlag for reparationsarbejder.

I standarden er beskrevet den håndværksmæssige korrekte udførelse af et arbejde, hvilket samtidig stiller store krav til udførelsen af såvel nyt som reparationsarbejde. I forbindelse med udførelsen af brolægningsarbejder tager DS 1136 udgangspunkt i, at underlaget forudsættes velkomprimeret, af-dræ-net, bæredygtigt og frostsikkert udført i henhold til de givende belastningsforudsætninger.

 

Hvem henvender DS 1136 sig til?

Standarden fastlægger krav til projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og udførelse af brolæg-ning, herunder kantbegrænsninger og belægninger på gader og veje, fortove og overkørsler, plad-ser, parker og haver med kørebanebrosten, chaussébrosten, knoldebrosten og mosaiksten samt fliser, klinker og belægningssten.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Standarden gælder primært for nyt arbejde, men vil også kunne anvendes som grundlag for repara-tionsarbejder. Standarden er primært baseret på udførelse af arbejde med materialer, for hvilke der foreligger en dansk standard, men har dog, så vidt det er praktisk muligt, også gyldighed for arbejde, der udføres med gamle materialer, selvom disse afviger fra gældende standarder.

Der skal altid foretages en vurdering af, om et konkret tilfælde er dækket af standarden, idet der kan forekomme specielle tilfælde inden for standardens anvendelsesområde, hvor reglerne ikke er dæk-kende.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

DS 1136, Brolægning og belægningsarbejder – 3. udgave er udarbejdet af Dansk Standard i samarbejde med standardiseringsudvalget DS/S-472 for betonvarer og brolægning.

DS 1136, 3. udgave erstatter DS 1136, 2. udgave fra 2003. I 2013 udgaven af standarden er der blevet strammet op på flere områder, og standarden er tilpasset europæiske normer og krav, bl.a. krav til CE-mærkede materialer.


Beskrivelse

Denne standard har til formål at fastlægge krav til projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og udførelse af brolægning, herunder kantbegrænsninger og belægninger på gader og veje, fortove og overkørsler, pladser, parker og haver med brosten, chaussebrosten, knoldebro, mosaiksten samt fliser, klinker og belægningssten. Standarden gælder primært for nyt arbejde, men vil også kunne anvendes som grundlag for reparationsarbejder.

Erstatter:


Antal sider: 36

Udgivet: 2013-06-30

Godkendelsesdato: 2013-06-21

Internationale relationer :

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M261913


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-472