DS/EN 1339/AC:2006

Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver materialer, egenskaber, krav og prøvningsmetoder for uarmerede fliser af beton med supplerende tilbehør. Denne standard omhandler færdigstøbte fliser og tilbehør til udendørs belægninger i trafikerede områder og til tagdækning.

Antal sider: 8

Udgivet: 2006-07-27

Godkendelsesdato: 2006-06-02

Internationale relationer : EN 1339:2003/AC:2006 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M213229


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 178/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-472

Indgår i