DS/EN 1339:2004

Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver materialer, egenskaber, krav og prøvningsmetoder for uarmerede fliser af beton med supplerende tilbehør. Denne standard omhandler færdigstøbte fliser og tilbehør til udendørs belægninger i trafikerede områder og til tagdækning.


Antal sider: 152

Udgivet: 2004-10-12

Godkendelsesdato: 2004-09-24

Internationale relationer : EN 1339:2003 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: 55012


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 178

Dansk udvalg

DS/S-472

Indgår i