DS/EN 1:1998

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard gælder for oliekaminer med én eller flere fordampningsbrændere (pottefyr) til brug for individuel husholdningsopvarmning og som enten har en træk-regulering eller en forbrændingsluftbegrænser som defineret i 3.13 og en nominel varmeeffekt på ikke mere end 15 KW. Standarden gælder ikke for indbyggede apparater.

Erstatter:


Antal sider: 28

Udgivet: 1998-11-05

Godkendelsesdato: 1998-06-30

Internationale relationer : EN 1:1998 IDT

ICS: 97.100.40 - Varmeapparater til flydende brændsel

Varenummer: 16329


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 46

Dansk udvalg

DS/S-476