DS/EN 3-8:2007

Håndildslukkere - Del 8: Yderligere krav til EN 3-7 vedr. konstruktion, modstandsevne over for tryk og mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller derunder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision

Erstatter:


Antal sider: 32

Udgivet: 2007-06-28

Godkendelsesdato: 2007-03-02

Internationale relationer : EN 3-8:2006 IDT

ICS: 13.220.10 - Brandslukning

Varenummer: M213496


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 70

Dansk udvalg

DS/S-008