DS/EN 54-10/A1:2005

Branddetekterings- og brandalarmeringssystemer - Del 10: Flammedetektorer - Punktdetektorer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav, prøvningsmetoder og ydeevne kriterier for tilbagestillelige flammedetektorer af punkttypen, der virker ved påvirkning af strålingen fra en flamme.

Antal sider: 16

Udgivet: 2006-01-30

Godkendelsesdato: 2005-12-07

Internationale relationer : EN 54-10:2002/A1:2005 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M209555


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008