DS/EN 14197-2/A1:2006

Kryogene beholdere - Stationære ikke-vakuumisolerede beholdere - Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer kravene til konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning af ikke-vakuum isolerede kryogene beholdere fremstillet til et maksimalt tilladt tryk på mere end 0,5 bar.

Antal sider: 8

Udgivet: 2007-01-29

Godkendelsesdato: 2006-09-12

Internationale relationer : EN 14197-2:2003/A1:2006 IDT

Varenummer: M204449


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 268

Dansk udvalg

DS/S-605