DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 250,00

Beskrivelse

I øjeblikket sker der så mange ændringer i grundlaget for vore nationale regler for brandteknisk prøvning og klassifikation af byggevarer, at der er et latent behov for at informere producenter af byggevarer, byggeriets rådgivere, myndigheder og andre af byggeriets parter. Da det grundlæggende arbejde for disse ændringer i det danske system er udarbejdet på europæisk plan gennem EU-kommissionen og den europæiske standardiseringsor-ganisation CEN, vil publikationen indeholde en del engelske betegnelser og en del forkortelser. Disse er forklaret i et afsnit sidst i denne publikation. Publikationen er også forsynet med en liste over relevante – og offentligt tilgængelige – internetadresser. Det er DS' plan at følge op på nærværende oversigtspublikation med en mere detaljeret vejledning i brandtekniske spørgsmål. Såvel denne publikation som den planlagte vejledning vil give et billede af den øjeblik-kelige situation. Ikke alle brandstandarder er færdige, og ikke alle byggevarer er dæk-ket af europæiske standarder. Nogle byggevarer er i stedet dækket af Europæiske Tekniske Godkendelser (ETA), som også kort vil blive omtalt for fuldstændighedens skyld.

Antal sider: 20

Udgivet: 2003-04-08

Godkendelsesdato: 2003-04-04

Internationale relationer :

ICS: 13.220.50 - Byggematerialers og -elementers modstandsevne over for brand 91.060.01 - Byggeelementer. Generelt 91.100.01 - Byggematerialer. Generelt

Varenummer: 52463


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127