DS/EN 1154:1998

Bygningsbeslag. Dørlukkere med kontrolleret lukning. Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til dørlukkere med kontrolleret lukning til døre og som monteres på eller i dørrammen, på eller i døren eller i gulvet.

Antal sider: 20

Udgivet: 1998-10-07

Godkendelsesdato: 1998-03-02

Internationale relationer : EN 1154:1996 IDT

ICS: 91.060.50 - Døre og vinduer 91.190 - Bygningstilbehør 97.180 - Diverse udstyr til husholdninger og erhvervsliv

Varenummer: 21078


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 33

Dansk udvalg

DS/S-002