DS/EN 13123-2:2004

Vinduer, døre og skodder - Modstandsdygtighed mod eksplosion - Krav og klassifikation - Del 2: Feltforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

Beskrivelse

Denne standard definerer kriteriet, som vinduer, døre og skodder skal opfylde for at opnå klassifikation ved udsættelse for prøvningsmetoder som beskrevet i EN 13124-2: Vinduer, døre og skodder – Modstandsdygtighed mod eksplosion – Prøvningsmetode – Del 2: Feltforsøg. Denne standard omhandler en prøvningsmetode mod udendørs trykbølger fra sprængstof, som kan være håndbåret og placeret få meter fra målet. På så kort afstand kan styrken af trykket skifte på den angrebne overflade. Idet kontrollerede målinger af det aktuelle tryk på overfladen af prøveemnet er vanskelig, kostbar og genstand for unøjagtighed, kontrolleres trykstyrken ved en karakteristik af eksplosionsladningen og dens placering. Denne standard dækker kun reaktion for hele enheden, inkl. fylding, ramme og fastgørelser. Den giver ingen information om den omgivende vægs eller bygnings mulighed for at modstå de direkte eller overførte kræfter. Såfremt vinduerne, dørene og skodderne skal anvendes ved specielle klimatiske forhold, kan specifikke prøvningsbetingelser kræves (se afsnit 4). Standarden giver ingen information om omfanget af væggens eller anden omgivende bygningsdels eksplosionsmodstand.

Antal sider: 8

Udgivet: 2004-05-12

Godkendelsesdato: 2004-04-29

Internationale relationer : EN 13123-2:2004 IDT

ICS: 13.230 - Beskyttelse mod eksplosioner 91.060.50 - Døre og vinduer

Varenummer: 44894


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 33

Dansk udvalg

DS/S-002

Indgår i

  • Standardpakke Døre og vinduer 1
    Standardpakke - Døre og vinduer - Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber - Klassifikationsstandarder