DS 2320:2020

Brandslukningsmateriel – Håndildslukkere – Vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse og genopladning samt egenkontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

Hvad handler DS 2320:2020 om? 

Den danske standard DS 2320 omfatter reglerne for vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og egenkontrol af håndildslukkere, som er CE- mærkede i henhold til DS/EN 3-10 eller produceret efter DS 2120. Anneks A anvendes ved certificering af fyldestationers overensstemmelse med standarden.

Håndildslukkere skal løbende kontrolleres, så der er vished for, at de virker og kan slukke en potentiel brand hvad enten det er på byggepladsen, på kontoret eller i et produktionslokale. Derfor skal certificerede håndildslukkere på det danske marked efterses mindst én gang årligt efter DS 2320-standarden, som er udkommet i en ny version.

Den danske standard for vedligeholdelse og eftersyn af håndildslukkere DS 2320 er udkommet i en opdateret version med en række væsentlige ændringer. Standarden sætter krav til vedligeholdelsen af håndildslukkere under og efter brug, så brugere, forhandlere og myndigheder kan have tillid til, at håndildslukkerne sikkerheds- og brandslukningsmæssigt er af samme kvalitet, som da de oprindeligt blev godkendt. Desuden stiller standarden krav til egenkontrol af håndildslukkere.

 

Hvem henvender DS 2320-standarden sig til? 

Standarden henvender sig til producenter og importører af håndildslukkere samt virksomheder, som udfører serviceeftersyn, genopladning og periodisk undersøgelse af håndildslukkere.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard? 

Standardens primære formål er at sikre funktionsdygtige håndildslukkere i hele den periode, de skal anvendes ved at stille krav til vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og kvalificeret egenkontrol. 
Standarden er blevet opdateret af en række eksperter indenfor brandslukningsudstyr, der deltager i Dansk Standards udvalg, bl.a. SikkerhedsBranchen, Force Technology og DNV GL Business Assurance Denmark, og er godkendt af bl.a. Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

* Standardstrukturen er grundlæggende opbygget efter princippet "hvordan" og ikke" hvem" og lever dermed op til det såkaldte "neutralitetsprincip", som er kravet i den europæiske og internationale standardisering.
* Normative Eksempelvis henvises ikke længere til DS/SBC 225 og DS/SBC 246 vedr. certificering.
* Særlige bestemmelser for certificering i henhold til DS 2320:2020 er ikke en del af selve standarden, men et informativt anneks (Anneks A).
* Certificerede fyldestationer kan kun servicere CE-mærkede håndildslukkere, som derudover er DCO-mærkede efter, at overensstemmelsen med DS/EN 3-10 er verificeret af et akkrediteret inspektionsorgan. DCO-mærkningen af håndildslukkere opretholdes, så længe de vedligeholdes i overensstemmelse med standarden og tilhørende anneks.


Beskrivelse

Denne standard omfatter reglerne for vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og egenkontrol af håndildslukkere, som er CE- mærkede i henhold til DS/EN 3-10 eller produceret efter DS 2120. Anneks A anvendes ved certificering af fyldestationers overensstemmelse med standarden.
Certificerede fyldestationer kan kun servicere CE-mærkede håndildslukkere, som tillige er DCO-mærkede efter at overensstemmelsen med DS/EN 3-10 er verificeret af et akkrediteret inspektionsorgan. DCO-mærkningen af håndildslukkere opretholdes så længe de vedligeholdes i overensstemmelse med nærværende standard med tilhørende anneks

Erstatter:


Antal sider: 23

Udgivet: 2020-11-02

Godkendelsesdato: 2020-06-03

Internationale relationer :

ICS: 13.220.10 - Brandslukning

Varenummer: M300925


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-008