DS 2403:2001 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Kravbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

Beskrivelse

Denne standard beskriver hovedkrav til et energiledelsessystem med henblik på at sætte en virksomhed i stand til systematisk at tage hånd om nuværende og kommende energiforbrug og være i stand til at opretholde denne systematik. Standarden gælder for de energiforhold, som virksomheden kan styre, og som den kan forventes at have indflydelse på. Den fastsætter krav om løbende forbedringer i form af mere effektiv udnyttelse af energien og energibesparelser. Standarden fastsætter ikke i sig selv særlige betingelser for indsats og resultater på energiområdet. Denne standard kan anvendes af enhver, som ønsker at a) indføre, vedligeholde og forbedre et energiledelsessystem; b) forvisse sig om, at den arbejder i overensstemmelse med sin erklærede energipolitik; c) synliggøre denne overensstemmelse over for andre; d) søge certificering af sit energiledelsessystem gennem en ekstern part; e) udarbejde en egenvurdering og en egendeklaration om overensstemmelse med denne standard. Det er tilsigtet, at alle krav i denne standard skal kunne indarbejdes i et hvilket som helst ledelsessystem.

Antal sider: 12

Udgivet: 2001-06-11

Godkendelsesdato: 2001-05-14

Tilbagetrækningsdato: 2008-08-13

Internationale relationer :

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse

Varenummer: 45431


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-283